Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Listen over fakturamottak

Bildet for oppretting og behandling av fakturamottak.

Menyvalg: Registrere - Fakturamottak

Her har ser du en liste over registrerte fakturamottak:

2_hovedbildet.jpg

Du ser de fakturaene du har tilgang til som bruker.

 

Knapperaden

 

Arkfane Hjem
 
Under Hjem finner du de mest brukte funksjonene.
 
Forklaring til knappene/feltene:
 
Ny: Opprette nytt fakturamottak.
 
Åpne: Åpner det fakturamottaket som er markert i listen. Du får også åpne et fakturamottak ved å dobbeltklikke på det.
 
Skriv ut: Skriver ut det markerte fakturamottaket.
 
Tildel: Gir mulighet til å tildele en faktura til en eller flere brukere som har tilgang til å akseptere fakturamottak. Marker det fakturamottaket du ønsker å tildele, og velg Tildel. Du får da opp dette bildet:

4_tildel.jpg

Sett hake for tildel til de som skal akseptere fakturaen. Dersom du setter hake for Påkrevd godkjenning, får ingen bokføre/betale fakturamottaket før det er akseptert. Dersom du setter hake for Send varsel til bruker får du mulighet til å sende e-post til brukeren om at du har tildelt en faktura til denne brukeren. Opprett aktivitet på bruker betyr at det vil bli opprettet en aktivitet, i aktivitetskalenderen i Uni Økonomi, og at brukeren på den måten blir varslet om at han må godkjenne fakturaen.
 
Når du har tildelt et fakturamottak til en bruker får det status Tildelt.
 
Bokfør: Bokfører markert fakturamottak. Dette vil gi fakturamottaket status Bokført
 
Bokfør og betal: Bokfører markert fakturamottak og legger posten klar til remittering i remitteringslisten i samme operasjon. Dette vil gi fakturamottaket status Bokført
 
Aksepter: Aksepterer markert fakturamottak. Dette vil gi fakturamottaket status Akseptert
 
Aksepter tilvising: Det finnes et ekstra nivå for godkjenning/aksept av faktura. Dersom du slår på dette valget vil et fakturamottak først måtte godkjennes på vanlig måte, og så må du godkjenne tilvisning før du kan bokføre og betale. Dette er noe som er lagt til fordi en del større firma har behov for å forsikre seg om at faktura er godkjent i korrekt rekkefølge.
 
Du slår denne funksjonen av/på inne på  Oppsett fakturamottak.
Velg Fil -> Systemverktøy -> Oppsett fakturamottak.
Velg så Rediger -> Innstillinger og sett på hake for Bruk ekstra nivå for tilvising.
Du får da opp et ekstra punkt inne på Oppsett fakturamottak. Det heter Tilvise. Sett din bruker (eller den som skal akseptere tilvisning) opp under det punktet.
 
Det som vil skje etterpå er at når andre brukere har akseptert faktura vil de som skal bokføre/betale kun få lov til å bokføre. De får ikke trykke Betal/legge posten til remittering før du har vært inne og valgt Aksepter tilvisning på denne fakturaen.

Betal: Legger posten klar til betaling i remitteringslisten. Denne knappen er kun aktiv når et fakturamottak har status Bokført.
 
Fakturamottak på varemottak: Gir tilgang til å opprette et fakturamottak basert på et varemottak fra fakturamodulen.
 
Eksporter til Excel: Eksporterer listen over fakturamottak til Excel
 
Jeg vil se: Her får du velge hvilke type fakturamottak du vil se. Utvalget går på status på fakturamottak.
 
Vis for: Her kan du velge hvilke brukere du ønsker å se fakturamottak for. Du må ha tilgang til å se fakturamottak for andre brukere for å få sett fakturamottak som er tildelt andre brukere.

Arkfane Vis
 
Under Vis finner du disse knappene:

Vis: Funksjonene du finner her er forklart under Oversikt senere i artikkelen.
 
Vis tildeling: Viser hvilke brukere valgt fakturamottak er tildelt, og gir eventuelt tilgang til å endre tildeling.
 
Vis melding når tilgang løper ut på dato: Slår på en funksjon som vil varsle/gi melding dersom brukertilgangen din går ut på dato.

Arkfane Rediger

De fleste knappene er forklart under Hjem. De som kommer i tillegg er:
 
Avvis: Avviser markert fakturamottak. Fakturamottaket får status Avvist. Et fakturamottak med status Avvist får du ikke endret status på.
 
Knytt mot manuell betaling: Kan benyttes for å endre betalingsstatus på et fakturamottak. Fakturaposten må være lukket mot en betalingspost før du velger denne knappen.

Modus/innstillinger: Du kan her endre på hvilke felter som viser, og rekkefølgen på dem. Bruk Sett inn felt for å sette inn et felt. Bruk Skjul felt for å skjule valgt felt. Marker et felt og bruk pilknappene til å flytte det opp eller ned for å endre rekkefølgen på feltene.

Oversikt

Til venstre i hovedbildet har du et oversiktsbilde som gir rask tilgang til en del funksjoner. I tillegg finner du filtreringsmuligheter her:

2_hovedbildet_oversikt.jpg

Oppgaver: Gir tilgang til de mest vanlige funksjoner
 
Filter: Gir deg mulighet til å redusere listen over fakturamottak. Du kan velge å kun se fakturamottak siste 30 dager eller siste 60 dager, eller du kan oppgi et egendefinert antall dager. Du kan i tillegg velge å se alle fakturamottak. Du slår på et filter ved å klikke på det. Det filteret som er aktivt er det som viser med fet skrift.
 
Detaljer: Viser detaljer for det fakturamottaket som er markert.