Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Spesifikasjon i skattemelding for mva

I enkelte tilfeller, for enkelte mva-koder, så skal beløpet spesifiseres spesielt på skattemeldingen for mva, med såkalt spesifikasjon. Dette for å detaljere enkelte forhold som ikke er dekket av SAF-T-standarden.

Dette gjelder mva-oppgjør fra første termin 2022, og er tilgjengelig fra versjon 3.70.33 eller høyere.

Vi tar forbehold om at bilder av rapporter og skjermbilder kan ha endret seg noe fra denne hjelpeteksten ble laget,  til den versjonen du har. Det pågår utvikling på dette fortløpende. Prinsippet skal likevel være det samme.

Spesifikasjonene det kan rapporteres på er:

For å få med spesifikasjon i mva-meldingen må du opprette en dedikert hovedbokskonto (for de fleste en resultatkonto), som du fører med mva-koden mot på de postene som skal rapporteres med spesifikasjon i mva-meldingen. Du kan så fylle inn dette kontonummeret i et eget felt i systeminnstillingene. Du finner innstillingene på Faste register - Klient/System - Systeminnstillinger - Regnskapsinnstillinger - Diverse:

spesifikasjon_1.jpg

 

Eksempel - Uttak:

Vi skal føre uttaksmoms, og skal spesifisere dette som Uttak i mva-meldingen.

Vi velger at konto 3060 skal benyttes når vi fører uttaksmoms, oppretter kontoen og fyller den inn i Klient/System:

 spesifikasjon_2.jpg

 

Vi må da KUN føre uttaksmoms mot denne kontoen, og ingenting annet. Alt som føres med mva-kode for utgåande mva mot denne kontoen vil bli spesifisert som uttak i mva-meldingen. Har du uttak med flere satser må du altså bruke ulike mva-koder mot denne kontoen.

Vi bokfører dette uttaket:

spesifikasjon_3.jpg 

Senere er vi klare til å kjøre mva-oppgjøret. Vi ser ikke uttaket spesifisert i momsoppgjør-bildet. Det inngår der i totalen for utgående mva høy sats, men det vil bli hensyntatt i selve meldingen. Momsoppgjørsbildet ser slik ut:

spesifikasjon_4.jpg 

Vi kjører oppgjøret, og velger så Opprett melding nå, for å generere selve meldingen:

spesifikasjon_5.jpg 

Når meldingen er opprettet, velg Vis melding:

spesifikasjon_6.jpg 

Du får da opp en enkel visning av hele meldingen. (Ønsker du å se selve xml-en kan du velge arkfanen XML øverst i bildet). Her ser vi at mva og tilhørende grunnlag er spesifisert på egen linje med spesifikasjon uttak:

spesifikasjon_7.jpg 

 

 

 

 

Eksempel - Tap på krav:

Vi skal føre tap på krav, og skal spesifisere dette som tapPåKrav i mva-meldingen.

Dett er tilfeldigvis på samme klient der vi også har uttaksmoms, men på en annen termin. Vi velger at konto 7830 skal benyttes når vi fører tap på krav, oppretter kontoen og fyller den inn i Klient/System:

spesifikasjon_9.jpg

Vi må da KUN føre tap på krav som skal spesifiseres i mva-meldingen mot denne kontoen, og ingenting annet. Alt som føres med mva-kode mot denne kontoen vil bli spesifisert som tap på krav i mva-meldingen. Vi bokfører dette tapet:

spesifikasjon_10.jpg

På kontoen for inngående mva høy sats, ser vi at vi har til sammen 18000 til dette mva-oppgjøret. Av disse er 2000 fra konto for tap på krav:

spesifikasjon_12.jpg

 

Senere er vi klare til å kjøre mva-oppgjøret. Vi ser ikke tap på krav spesifisert i momsoppgjør-bildet, men det vil bli hensyntatt i selve meldingen:

spesifikasjon_11.jpg 

Vi kjører oppgjøret, og velger så Opprett melding nå, for å generere meldingen. Når meldingen er opprettet, velg Vis melding:

spesifikasjon_6.jpg 

Du får da opp en enkel visning av hele meldingen. (Ønsker du å se selve xml-en kan du velge arkfanen XML øverst i bildet). Her ser vi at mva og tilhørende grunnlag er spesifisert på egen linje med spesifikasjon tapPåKrav:

spesifikasjon_13.jpg

 

OBS: I versjon 3.70.33 vil du få en linje med spesifikasjon per postering på kontoen. Dette skal rettes i senere versjoner.

 

Feilkilder

Det er en tilleggsopplysning mot mva-kontoen som bestemmer hvilke beløp som blir markert med Spesifikasjon. Kontonummeret du har satt inn i systeminnstillingene må finnes i feltet Kontoref på mva-posteringen.

Her ser vi posteringene for uttak-eksempelet. (Det vil som regel være mange posteringer her, men for å vise prinsippet er det kun to posteringer, samt momsoppgjøret.)

spesifikasjon_8.jpg

Som du ser, er kontoen for uttak på den posten vi førte mot konto 3060.

Prinsippet er altså at mva-meldingen skiller ut summen av alle mva-postene som har den kontoref-en. Det er enkelte tilfeller der kontoref mangler:

  • Dersom bilaget er ført på Uni24. Dette gjelder når du har Uni24 regnskap, enten det er bokført der eller det er fakturert i Uni24. I så fall må summen som skal spesifiseres som uttak føres ut og inn igjen på kontoen i V3 for å få til Spesifikasjon
  • Poster som kommer fra inngående balanse. Dersom det er poster i inngående balanse som skal ha spesifikasjon bør du i stedet rapportere det på året før. Du kan heller ikke benytte Periodiser etter leveringsdato mellom 2021 og 2022 på poster som skal ha spesifikasjon.

 

Tilbake til Skattemelding for mva fra 1.termin 2022