Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Ny skattemelding for mva fra 1.termin 2022

Det er ny skattemelding for mva, altså levering av momsoppgjør, fra 1.termin 2022.

Den nye skattemeldingen er tilgjengelig fra versjon 3.70.36, som er tilgjengelig for alle kunder som har lisens på regnskapsmodulen.

Brukermanual Skattemelding for mva

Det er skattemelding for mva for alminnelig næring som kan leveres fra Unimicro V3 (tidligere RF-0002).

Mva-meldingen baserer seg på SAF-T-koder. Unimicro V3 har koblet standard mva-koder til SAF-T-kodene siden 2017, så bokføringsmessig er det ingen endringer, med unntak av dersom du må oppgi spesifikasjon (se eget avsnitt).

Du leverer kun mva-melding for de mva-kodene som du har benyttet. Altså vil et mva oppgjør for en termin, dersom du kun har utgående og inngående mva høy sats, kunne se slik ut:


enkel.jpg

 

Dersom du har flere koder i bruk vil du få flere linjer. Det kan f.eks. se slik ut:
utvidet_1.jpg

 

Når du leverer mva-meldingen, trenger du ikke logge inn for å fullføre leveringen. Alt utføres fra systemet. Her finner du oversikt over de altinn-rettighetene som må være på plass for at dette skal fungere.

Siden alt skal utføres fra systemet, er det litt flere steg som skal gjennomføres ved levering. Dette er organisert i bildet «MVA meldingen» til høyre i momsoppgjørsbildet. De ulike stegene er blå linker som du klikker på. Etter hvert som du fullfører et steg, blir neste tilgjengelig. Du finner full forklaring til flyten her.

 

I enkelte tilfeller kan det være greit å påføre merknad til en eller flere poster i mva-meldingen. Se egen artikkel om merknader for mer informasjon. OBS: Skatteetaten vil kun ha merknader dersom det er nødvendig.

 

Noen tilfeller krever at du benytter spesifikasjon. Du finner mer informasjon om det her.

 

Det er en del endringer fra før med tanke på levering av korreksjoner. Du finner utfyllende informasjon her.

 

Fellesregistrerte selskaper må levere skattemelding for mva manuelt i portalen på skatteetaten.no.

Dersom du har avvikende regnskapsår må mva-oppgjør leveres manuelt.