Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Viktig ved momsoppgjør

Det er et par punkt det er viktig å være klar over i forhold til mva-oppgjør. Du får her en kort oppsummering, og link videre til mer informasjon.

Mva-oppgjøret tar utgangspunkt i bilagsdato:

Et bilag har både en dato og en periode. Resultatrapporter o.l tar utvalg på perioden til en postering, men mva-oppgjøret tar utgangspunkt i datoen til posten. Dette er viktig i forhold til avstemming og periodisering ved levering.

Se avsnittet "Mva-oppgjøret tar utgangspunkt i bilagsdato, ikke periode" i Avstemme mva for mer info.

 

Mva-oppgjøret tar med alle uoppgjorte poster frem til og med valgt periode:

Dette betyr at dersom du har kjørt mva-oppgjør for en termin, og så fører et eller flere bilag med mva-kode i denne terminen etterpå, så vil disse nye postene bli med på neste mva-oppgjør. (Med mindre du først sletter momsoppgjøret for den terminen der det er gjort endringer og kjører det på nytt.) Det samme gjelder dersom du fører korrigeringsposter for mva på forrige år i forbindelse med årsoppgjøret. Etter at du har overført saldo vil det da finnes endringer i inngående balanse på mva-konti. Disse endringene blir med på neste mva-oppgjør.

Du finner mer informasjon om dette, og hvordan du kan finne denne typen poster, i avsnittene "Mva-oppgjøret tar med alle uoppgjorte poster frem til og med valgt periode" og "Finne poster som har periode i en annen periode, men vil bli med på dette mva-oppgjøret" i Avstemme mva.

Mva-oppgjøret henter alle posteringer på mva-konto, enten de er ført med mva-kode eller ikke:

Mva-oppgjøret henter summen av posteringene på mva-konto (frem til siste dato i oppgitt termin). Det skilles ikke på om det er systemføringer eller manuelle føringer. En vanlig årsak til differanser er derfor manuelle posteringer på mva-konto. (Les mer om årsaken til dette i neste punkt.) For å finne manuelle posteringer på en mva-konto sorterer man på tekstkolonnen ved å klikke en eller to ganger på overskriften Tekst.
Da vil manuelle posteringer legge seg øverst eller nederst i listen.

28_avstemming mva.png

Mva-oppgjøret regner ut satsen når du tar ut oppgaven:
Det er ikke satsen som er satt inn i Klient/System som viser på mva-oppgjøret. Satsen blir beregnet ut fra mva-beløpet på mva-konto i forhold til mva-grunnlaget fra feltet Mva grunnlag på moms-posten. Dersom man da har postert en manuell postering på mva-konto, vil det tilhørende grunnlaget mangle, og det vil derfor bli feil i satsen på mva-oppgaven. Eksempelet i forrige bilde vil gi dette resultatet:

avstemming6.jpg

Løsningen i dette tilfellet blir å føre posten som ikke skulle ha vært der ut av denne kontoen og inn på korrekt konto. Dersom problemet er at man har ført mva direkte på mva-konto, er løsningen å heller føre det mot resultatkonto, med momskode. (Se denne artikkelen for eksempler.)

 

Se ellers artikkelen Avstemme mva for utfyllende informasjon om hvordan du kan finne frem til årsaken til avvik på mva-oppgjør.