Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Slette År /Klienter

Les dette dersom du ønsker å slette et år eller en klient.
Dersom det er det nyeste året du ønsker å slette f.eks. pga en del feilføringer kan det få store konsekvenser.

Se nederst i artikkelen dersom du ønsker å slette et gammelt år eller en hel klient, først vil vi si noe om å slette det nyeste året på klienten.

Litt forenklet kan man si at fakturaer og ordrer i Uni finnes i årsuavhengige tabeller, slik at å slette et år ikke fjerner disse fra tabellene. Derimot ligger innbetalinger fra kunder, betalinger til leverandører, og en mengde regnskapsmessige konteringer i årstabellene. Disse blir fjernet når man sletter året.


I mellom disse årstabellene og de årsuavhengige tabellene finnes det postavmerkingstabeller som merker innbetalinger mot fakturaer, merker leverandørfakturaer mot betalinger osv. Disse vil komme i ubalanse ved en slik operasjon. Du vil ganske fort få feilmeldinger og mangler i økonomiprogrammet ditt. En faktura som er opprettet vil alltid finnes i fakturatabellen, men den tilhørende regnskapsmessige konteringen vil være slettet dersom du sletter året konteringen er gjort.

Har du ikke ført noe i det nye året?
Da kan du slette det nye året. Vi anbefaler likevel at du tar backup før sletting.


Husk !
× Aldri slette et år uten at du forstår konsekvensene av det du gjør
× Aldri lese tilbake backup uten at du forstår konsekvensene av det du gjør
× Ta gjerne backup titt og ofte, det blir sannsynligvis gjort alt for sjelden

 

Er det ingen trygg måte å slette siste år i Uni etter at året er tatt i bruk?
Jo. Har du tatt backup av det gamle året (20xx) før du opprettet nytt år (20yy), eller enda bedre, tatt backup av (20yy) før du tok det nye året i bruk, kan du slette det nye året og lese tilbake backup av (20yy). Da mister du det som er gjort etter backup ble tatt, og det er jo meningen i dette tilfellet, og ingen tabeller er i konflikt. Har du ikke en backup av (20yy) der ingenting er ført, les inn backup av (20xx) og opprett nytt år.

Administrasjon - Slett år

slette.jpg

 Dersom du ikke har Administratorrettigheter eller bruker feil passord, får du denne meldingen:

 slette2.jpg 

 

 

Slette klient :

På samme måte, men du må slette ett og ett år. Start gjerne med å slette det nyeste året først.

Merk: Det er kun brukere med administratorrettigheter som har anledning til å foreta sletting av regnskapsår.

NB! Normalt sett ønsker du ikke å slette regnskapsklienter, det anbefales derfor at du tar en backup av klienten før du evt. velger å slette. På den måten har du en ekstra mulighet for å legge tilbake data - ellers vil de være tapt for alltid!
Dersom du har vurdert det slik at du faktisk ønsker å slette en regnskapsklient, så velger du menyvalget "Administrasjon" i hovedmenyen, deretter merker du ønsket klient, velger ønsket år for klienten (dersom flere) og til slutt klikker du på knapp for "Slett år".

Som en ekstra sikkerhet for at ikke du ved en feil sletter et regnskapsår, så må du gjennom 2 ulike bekreftelser på at du virkelig ønsker å slette regnskapsåret. Først får du en melding om du virkelig vil slette - her må du svare "Yes" for å gå videre. 

Når du har bekreftet dette, må du i tillegg oppgi passordet du bruker for å logge på Unimicro V3. Dersom du ikke angir korrekt passord, vil prosedyren avsluttes. Dette for å være helt sikker på at det faktisk er noen med nødvendige rettigheter som Administrator, som foretar slik sletting. På den måten har du sikkerhet for at ingen andre som har tilgang til din maskin når du f.eks. er ute et ærend, ikke ved en feil, uforvarende skal kunne foreta en sletting av regnskapsår. 

 

Slette gamle år:

Dersom du ønsker å slette det eldste året på en klient må du passe på å velge riktig år i hovedmenyen og å dobbelsjekke meldingen som kommer opp at det er rett år du nå sletter.

slette3.jpg