Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Godkjenne eller avvise et fakturamottak

Når en bruker har fått tildelt et fakturamottak, så kan brukeren logge inn i fakturamottaket og velge å godkjenne (= akseptere) fakturamottaket, eller avvise det.

For å godkjenne eller avvise, marker fakturamottaket i listen og velg Godkjenn (eller Avvis):

 1_godkjenn.png

Du får da opp et spørsmål om å bekrefte valget du har gjort. Dersom du ønsker å godkjenne (eller avvise), svar Ja:

2_godkjenn.png

Dersom den som tildelte valgte å kreve en kommetar, så må du registrere inn en kommentar for å få godkjent. Skriv inn kommentaren og velg OK:

3_godkjenn.png

 

Kommentaren vil du se igjen under Godkjenningsstatus:

4_godkjenn.png

Dersom fakturamottaket blir avvist så blir teksten under Godkjenningsstatus rød, samtidig som det finnes en Evaluert dato. Akseptert er ikke fylt ut. Status på fakturamottaket blir i normalflyt satt tilbake til Opprettet, slik at du kan velge  om du vil tildele på nytt, slette el.l.

5_godkjenn.png

Dersom du velger å tildele på nytt så vil du fremdeles se at fakturamottaket opprinnelig ble avvist under Godkjenningsstatus:

6_godkjenn.png

 

Når fakturamottaket er akseptert, så er det klart for neste steg i prosessen. Det er gjerne bokføring og betaling.