Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Tildele en faktura

Dersom du har tilgang til å tidlele en faktura til en ny bruker, så ser du det ved at du har tilgang til knappen Tildel når fakturamottaket er markert i listen

 1_tildele.png

Dersom du skal tildele et fakturamottak, marker altså fakturamottaket i listen og velg Tildel. Du får da opp dette bildet:

 2_tildele.png

Sett hake for Velg på den eller de som skal akseptere fakturamottaket. Dersom du ønsker at de skal gi en kommentar så setter du også hake for Kommentar.

Nederst til venstre i bildet kan du sette hake for om det skal varsles til bruker via e-post eller via kativitetssystemet. Dersom du ikke setter hake for noe må personen logge på for å se at de har fakturamottak til godkjenning. Dersom bruker har tilgang til dokumentflyt vil det komme opp varsel om nye der.

Når du har gjort de valgene du skal, velg Send forespørsel.

Du vil da se at fakturamottaket har fått status Tildelt:

3_tildele.png

Under Godkjenningsstatus kan du se hvem fakturamottaket er tildelt til:

4_tildele.png

Du kan se hvilke faktura som er tildelt ulike personer ved å velge den/de personene i feltet Fakturagodkjenner, og så velge oppfrisk-knappen (enten nederst i listen over valg, eller i selve knapperaden):

5_tildele.png

 

 Når fakturaen er tildelt til en eller flere personer så kan de logge på og akseptere fakturaen.

 

Dersom et fakturamottak er tidlelt feil, så kan du velge å trekke tilbake tildelingen. Velg det tildelte fakturamottaket i listen og velg Trekk tilbake:

6_tildele.png