Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Manuell føring av inn- og utbetalinger av valutabetalinger i Unimicro V3

Forskjellen mellom å føre med agio wizard kontra bruke F12/post-mot-postavmerking

Agio wizard - anbefalt metode

Valutahåndteringen i Uni er basert på å gå gjennom funksjonen Agio Wizard. For å slippe differanser på reskontro, anbefaler vi å bruke den funksjonen.

Stå i registreringsbildet, skriv inn fakturanr. Fyll ut dialogboksen - valutadato, evt. agiokonto – trykk ok:

1_valuta.png

Da vil postene legge seg i registreringsbildet som vist under. Stå på neste ledige linje i sum-feltet og trykk F6. Dersom det finnes øredifferanser, vil systemet fylle ut 0,00 – det må lagres sammen med bilaget. Dersom det ikke er differanser, vil det stå tomt som i bildet under. Da er det bare til å lagre.

2_valuta.png

Resultat: Postene blir lukket på reskontro uten differanser – Både Valutabeløp og NOK.

Valuta.png


Les mere om agio wizard her.

 

Føring av inn-/utbetalinger av valuta ved bruk av Reskontro (F12)

Denne funksjonen er ment å bruke kun til norske betalinger, men noen bruker den også til registrering av valutabetalinger. Det er viktig å merke seg at ved bruk av denne funksjonen til Valutabetalinger blir det enten differanse på Valutabeløpet eller det norske beløpet på reskontro! Dette grunnet omregning ihht valutakurs.

I tidligere versjoner når denne funksjonen ble brukt i bilagsregistrering, hentet systemet opp det samme norske beløpet som viste på reskontro, MEN valutabeløpet ble omregnet etter valutakurs! Etter forespørsel fra kunder kom det en ny funksjon som viste restbeløpene også i Valuta på reskontro (før viste kun restbeløpet i NOK). I den forbindelse kom det en endring også på F12-funksjonen. Når inn-/utbetalinger blir hentet via reskontro (F12) blir det norske beløpet omregnet ihht. valutakurs, mens valutabeløpet blir uendret:

test.png

Slik kan Reskontro (F12) brukes som tidligere:

Stå i bilagsregistrering og registrer kunde- eller leverandørkonto. Velg Reskontro (F12).  Kryss av den/de postene betalingen gjelder og noter summen som blir merket (nederst til venstre i bildet):

5_valuta.png

Når dere henter inn summen til bilagsregistreringsbildet med Godkjenn merking blir summen omregnet. Overstyr med summen som sto i reskontrobildet (Merket), slik at sum i registreringsbildet er lik summen som ble merket. Valutabeløpet blir nå endret (som tidligere):

6_valuta.png

Tips: I valutakolonnen er beløpet med 4 desimaler. Registreringsbildet viser bare 2. Når bilaget er ferdig, stå på neste ledige linje og trykk F6 før lagring. Dersom bilaget har øredifferanser på mere enn 0,001, vil det komme opp en sum 0,00, ta den med når dere lagrer, da unngår dere små saldodifferanser på reskontro!