Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Bilagsregistrering med valuta

Bruk av valuta forutsetter lisens på Professional eller Enterprise.

 

Beskrivelsen av valutahåndteringsrutinen benytter inngående faktura som eksempel. Prinsippet er det samme for utgående faktura. Dersom du benytter Uni Økonomi faktura for fakturering, vil bokføringen av utgående faktura skje automatisk. Innbetalingen må likevel registreres i regnskap.

Dersom du får en faktura fra utlandet på en gitt sum og skal betale denne fakturaen for eksempel en måned etter du har mottatt den og valutakursen har endret seg, håndteres dette ved å slå på Agiowizard ved bokføring. Da vil beløpet på reskontro bli beregnet ut fra valutakurs når faktura ble mottatt. Selve fakturabeløpet (i valuta) blir også lagret. Ved bokføring av betaling vil systemet så beregne eventuell differanse ut fra valutakurs ved registrering og ved betaling, og føre det mot spesifisert agio-konto. Du må derfor opprette en egen agiokonto som håndterer differansen mellom valutakursene. Du kan fylle inn korrekt agio-konto i kolonner for det på Faste register - Valuta, så behøver du ikke søke/taste det gang for gang. Du slår Agiowizarden på ved å velge Vis og klikke på knappen Agiowizard ved bokføring av valuta. Den er aktiv når den har en annen farge enn bakgrunnsfargen, som vist her:

2 Agio.png

For å kunne benytte deg av Agiowizard må moduset for bilagsregistrering inneholde feltene Valuta og Valutabeløp (se Innstilling av registreringsbilder). Fakturanr-feltet må også være med, og bør ligge tidlig i registreringsbildet (mot venstre). I tillegg må valutakursene vedlikeholdes. Først registrerer du inngående faktura. Valutabeløpet registreres i feltet for valutabeløp. Siste tilgjengelige kurs hentes automatisk fra Faste register - Valuta. Ønsker du å benytte en annen kurs overstyrer du det, og beløpsfeltet blir automatisk oppdatert. 

3 bilagsreg.png

 

Merk: Du må alltid registrere fakturanummer. Systemet benytter fakturanummer til å koble transaksjonene og dermed registrere at dette er valutafaktura. Så, en tid senere, betaler du faktura. Dersom du i mellomtiden har endret kurs, vil valutawizarden slå inn. Tast inn fakturanr først, og velg eventuelt korrekt faktura, så får du opp wizarden:  

4 betaling.png

Gjør eventuelt nødvendige forandringer og trykk OK, så blir resten av bilaget fyllt ut. Også her hentes kursen automatisk fra Faste register - Valuta.

5 lagre bilag.png

Merk: Ved bokføring av betalinger MÅ fakturanummer registreres/tastes inn FØRST