Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Føre remitteringsposter

Når innstillingene er på plass kan du klargjøre data for direkte remittering. Du kan registrere remitteringsposter på fire forskjellige måter. 

A: Ved hjelp av remitteringsvegviseren under registrering av bilag.

Gå til Registrering av bilag /posteringer. Du skal kun føre inn bilagsnummer og dato før du trykker på ikonet for direkte remittering. Ved å trykke ned knappen for direkte remittering i bilagsregistreringsbildet får du nå opp en veiviser for innlegging av betalingsopplysninger.    

Du legger inn ønskede betalingsopplysninger for ditt bilag. Ved hjelp av kalenderfunksjonen i systemet kan du når du for eksempel skal registrere fakturadato trykke på søk og velge dato fra en kalender. Dette er illustrert under.

Når du har lagt inn all informasjon (husk KID-nummer på faktura) klikker du Fullfør for å overføre betalingstransaksjonene til bildet for bilagsregistrering. Dersom du bruker KID vil du ikke kunne fylle noe inn i feltet Betalingsinformasjon. Kun ett av disse feltene kan brukes.

MERK: Du må ha opprettet leverandør(er) med egne leverandørnumre FØR du går inn i denne rutinen!

2 remitteringsgiro.png

Når du har overført betalingen til registreringsbildet for bokføring kommer postene automatisk frem. Selv om reskontroføringen er en kreditføring, legger den seg i debet-feltet. Beløpet er negativt, så posteringen blir likevel riktig. Legg inn motkonto på samme linje, eller fordel det over flere tilleggslinjer. Lagre når føringen er ferdig.  

B: Ved å taste inn kidnr direkte i bilagsregistreringsbildet:

Dersom alle opplysninger om adresse og kontonr er fylt ut på leverandøren og det er kid på faktura, kan du registrere en faktura til remittering direkte i bilagsregistreringsbildet. du må da ha et bilagsføringsmodus som har KID på linjen. (Se avsnitt om Innstillinger i Registreringsbilder) Kid-feltet bør ligge mot slutten av linjen. Tast inn bilaget på vanlig måte.

På linjen med leverandørposten taster du så inn kidnummeret i feltet Kid. du vil da se på symbolet i Sum-feltet at posten vil bli registrert til remittering.

3 kid.png

C: Ved å velge Bokfør og betal eller Betal i fakturamottak:

Når du registrerer et fakturamottak fyller du inn remitteringsopplysningene i fakturamottaksbildet. Når du så velger Bokfør og Betal eller Betal vil posten bli lagt til remittering. Mer informasjon om fakturamottak i Registreringsbilder - Fakturamottak.

4 faktmottak.png 

D: Ny betalingspost fra bilag:

Denne benyttes for å opprette en remitteringspost på grunnlag av et bilag som ikke har blitt registrert til remittering tidligere. Altså: har du glemt å registrere en inngående faktura til remittering, kan du opprette remitteringsposten her. NB: Gjelder kun for innlandsremittering.

5 post fra bilag.png