Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Remittering lønn

Lønnsutbetalingen kan forenkles ved å bruke remittering.

Menyvalg: Periodiske rutiner – Remittering

Først må innstillingene for remittering være på plass. Det benyttes samme innstillinger som for remittering fra regnskap. Du finner mer informasjon om det her.

De innstillingene som er spesielle for remittering fra lønnsmodulen er: 

1 innstillinger.png

Skattetrekk kto: Dersom du skal overføre skattetrekket til skattetrekkskonto vha remittering må du fylle inn bankkontonummeret her.

Eksporter faste trekk: Dersom denne haken er på vil faste trekk som er koblet mot leverandør (f.eks fagforeningstrekk) bli med i remitteringsfilen.

Andre innstillinger som må være på plass: 

Innstillinger på de ansatte:

For at du skal kunne remittere lønnsutbetalingen til en ansatt må du ha registrert inn adresse (minimum postnr og -sted) på den ansatte. I tillegg må du ha lagt inn Gironr som lønnsutbetalingen skal skje til.

2 giro.png

Innstillinger på leverandør:

Dersom du skal remittere faste trekk, så må leverandøren trekket er knyttet mot være merket med adresse (minimum postnr og -sted), og gironr utbetalingen skal skje til.

3.leverandør.png

Du merker et trekk med leverandørnr ved å sette inn feltet Leverandør under Faste poster på ansattkortet og legge inn korrekt leverandørnummer i det feltet. (Evt kan du merke det faste trekket med leverandør, dersom du benytter en trekkmal/et fast trekk på lønnsposten.)

Remittere med KID: Dersom du har på innstillingen for remittering av faste trekk, kan du velge å merke postene med kidnr. Gå på Faste poster på ansattkortet, og sett inn feltet KID vha Feltvelger-knappen. Registrer inn kidnummeret på lønnsposten med det faste trekket. (Trekket må også være merket med leverandørnummer.)

7 KID.png

Remittere en vanlig lønnskjøring:

Etter at lønnskjøringen er avregnet kan du velge å remittere den. Gå på Periodiske rutiner -> Remittering og velg Opprett utbetalinger for lønnskjøring.
Velg hvilken lønnskjøring det skal opprettes utbetalingsposter for, og evt betalingsdato. OK.

5 remittering.png

Når du har fått postene opp i remitteringslisten, velg dem og trykk på Lag remitteringsfil.
Postene blir da eksportert til fil, og du kan logge på i bank for å få hentet opp filen der og lagt postene til betaling.

6 remittering.png

Remittere lønn til ansatt med utenlandsk kontonummer (kun Telepay-format):

Du kan remittere lønnsposter til ansatte med utenlandsk bankkontonummer. For å få det til må du merke den ansatte med Landkode (under adresse på ansattkortet), og i tillegg må innstillinger for Utenlandsk bankkonto fylles inn under Skattekort på ansattkortet.

8 bankinfo.png

NB: Ikke sett noe i feltet Giro-nummer. Fyll kun inn detaljer under Utenlandsk utbetalingskonto.

Når dette er på plass genererer du utbetalingsposter for lønnskjøringen på vanlig måte. Du vil da legge merke til at lønnspostene som skal til utland blir plassert under Utland i remitteringslisten. Du må altså eksportere to filer til bank: en med de vanlige innlandspostene, og en til utland. Husk å behandle den første filen i banken før du eksporterer fil nr 2. Les mer om remittering til utlandet her.

9 remittering.png