Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Leverandører

For å få kunne føre reskontrooversikt på de enkelte leverandørene, må alle leverandører ha et unikt nummer. Leverandørnummeret og annen leverandørinformasjon oppretter og vedlikeholder du her.

Menyvalg:  Faste register - Leverandør

Når du åpner leverandørkortet ser det i utgangspunktet slik ut:

1_leverandør.png

I dette bildet kan du
•     Søke etter bestemte leverandører
•     Skrive brev til en leverandør, og ha full historikk på korrespondanse som har vært uvekslet mellom deg og leverandøren.
•     Lagre alle opplysninger om adresser, telefon m.m.
•     Sette egen informasjon om leverandøren (fritekst).
•     Sette antall kredittdager spesifikt for denne leverandøren.
•     Gå tilbake i historikken og se hvilke tilbud/faktura/kjøp/brev/aktiviteter som har vært gjort mot en leverandør (dersom du har lagt inn dokumenter)
•     ... og mye mer


Før du starter å opprette leverandører på en klient, bør du tenke gjennom hvilke leverandørnummer du ønsker å benytte. Systemet oppretter standard en nummerserie for leverandører som går fra 200000 til 299999. Dersom du ønsker noe annet må det settes opp på forhånd. Du finner informasjon om nummerserie for reskontro her.

Når du skal opprette en leverandør, må då minst ha leverandørnummer og leverandørnavn for å kunne bokføre mot leverandøren. Informasjon om leverandørnummer/navn og de mest brukte knappene eller funksjonene i leverandørkortet finner du i denne artikkelen. Dersom du skal remittere betalinger til leverandøren bør du ha adresseopplysninger/kontaktinformasjon på plass i tillegg. Det finnes en veldig god funksjon for å få all informasjon på plass med det samme. Det er muligheten for å hente inn opplysninger fra Telefonkatalogen. Du kan benytte telefonkatalogen både for å opprette nye leverandører, og for å oppdatere opplysninger på eksisterende leverandører.

For remittering bør du i tillegg ha på plass Kjøpsinfo. Der registrerer du detaljer om bankkonto o.l. Du kan oppdatere betingelser, som kredittdager, slik at systemet foreslår korrekt forfallsdato.

Andre menyvalg i leverandørkortet finner du under Rediger (f.eks. Standardverdier for nye leverandører) og Vis (f.eks Telefonkatalogen).

For bokføring kan det også være aktuelt å merke en leverandør med en eller flere dimensjoner.

I kjøsprosessen kan det være lurt å ha en del informasjon om leverandøren. Du kan laste ned regnskapsdata o.l under Andre opplysninger. Det er også her du registrerer organisasjonsnummeret til leverandøren.

Du kan ellers samle all informasjon om kontakten med leverandørn på leverandørkortet, slik at det blir lett å finne tilbake til det. E-poster og dokumenter kan samles under Dokumenter, og du kan logge all aktivitet under Aktiviteter. Du har også mulighet til å registrere inn fritt valgt informasjon under Kommentarer.

Regnskap leverandør

Leverandørkort - Betingelser Mer
Leverandørkort - Andre opplysninger Mer
Leverandørkort - adresse Mer
Leverandørkort - Hjem Mer
Leverandørkort - Dokumenter Mer
Leverandører Mer
Leverandørkort - Aktiviteter Mer
Telefonkatalogen Mer
Leverandørkort - Dimensjoner Mer
Leverandørkort - Kjøpsinfo Mer
Leverandørkort - Kommentarer Mer
Leverandørkort - Rediger Mer
Leverandørkort - Vis Mer