Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Hvilken resultatrapport passer?


Vi vil her gå igjennom de forskjellige Resultat- og Balanserapportene som finnes inne på rapportoversikt.

1 oversikt_3.png

Prosjektrapport (tall for alle regnskapsår)
Velger du denne kommer du inn i utvalgsbildet og kan velge hvilken rapport du ønsker å vise. Her kommer også egendefinerte resultatrapporter opp. Les mer om oppsett av disse her.


2 prosjektrapport.png

Velg hva du ønsker å vise under Gruppering.

Så kan du begrense utvalget på dataene som skal vise i neste bilde:


3 prosjektrapport.png

Rapporten summerer tidligere år på prosjektene, så denne rapporten er god til å få oversikt over prosjektene dine.

Resultat og Balanse
Dette er en av våre nye rapporter som også har med et kakediagram for å tydeliggjøre tallene.

Standard regnskapsoppstilling


4 standard.png

Økonomioversikt
Når du velger denne ser du at det ligger flere arkfaner på utvalgsbildet. Se over disse og tilpass rapporten så den blir slik du ønsker.


5 økonomioversikt.png

Økonomirapport gruppert pr dimensjon
Denne rapporten gir deg alle føringene knyttet pr dimensjon du velger, avdeling, prosjekt el.l.

Økonomirapport m/4 valgfrie kolonner
Her kan du selv velge hva som skal vises i de forskjellige kolonnene. Du velger fra nedtrekksmenyen hva som skal vises.


6 økonomi m4.png

Økonomirapport med hittil og budsjett
Tar utvalg på Balanse, Resultat eller egendefinert.

Økonomirapport med hittil og budsjett liggende
Samme som forrige, bare med liggende visning.