Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.65

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.64.17 til 3.65.18

Felles

 • Endringer i forbindelse med GDPR
 • Valutaoppdateringen henter nå fra den nye adressen til Norges Bank (korrigerer feil om Access is denied/Ingen tilgang ved nedlasting av valutakurser.)
 • Problemet med ActiveBar-meldinger ved forhåndsvisning av enkelte rapporter skal være løst
 • Nye kommunenummer og postnummer er lagt inn
 • Dokumenter: Feilmeldinger om at dokument ikke finnes skal eventuelt vises bedre.
 • Oversiktsbildet har fått felt for IBAN og SWIFT tilgjengelig for register Leverandør.
 • Innstillinger for EHF/E2B skal ikke lenger gi to records i databasen, som gir påfølgende feilmeldinger. Dersom det finnes to records skal den overflødige fjernes når du eventuelt lagrer endringer i innstillingene.
 • Valget Innbetalingsfiler er standard slått av under Dokumentflyt, da det gjerne gav feilmeldinger f.eks. for autobank-kunder.
 • Du må nå aktivere valget dersom du ønsker å benytte det.
 • Dersom backup feiler og ikke klarer å ta med alle databasene som skal med, skal du få melding om at backupen ikke er fullstendig.

 

Regnskap

 • Skattemelding for MVA/MVA-oppgjør:
  • har ikke lenger prosentsats i ledetekst. (Det står i stedet høy sats, mellomsats eller lav sats)
  • har fått mer tydelig skille mellom periode og momsoppgjørsnummer i pdf-rapporten.
 • Anleggsregister:
  • Oppstartskontrollen som kontrollerer at alle verdier er på plass har blitt mer robust
  • Du får ikke lengre lagret ugyldige verdier i feltet for Leverandør
 • Konti skal ikke vise dobbelt på resultat- og balanserapporter på nyopprettede klienter. Har du en klient med doble konti, prøv å kjøre oppstartskontrollen. (Fil - Systemverktøy - Aktiver oppstartskontroll ved neste login. Lukk regnskapsmodulen og åpne igjen.)
 • Fakturamottak (nytt):
  • Ved bokføring av kreditnota fra nytt fakturamottak blir nå omsetningstype automatisk satt til 2, så på sikt skal rapporten Omsetning leverandører bli mer korrekt.
  • Du kan nå bruke F3 for å opprette ny leverandør, konto, dimensjon eller vare fra smartsøk. (Markøren må være synlig i feltet du søker i for at det skal fungere.)
  • Korrigert problem med å vise EHF-vedlegg uten filendelse.
  • Smart bokføring vil nå slå inn (dersom aktivert ved import av EHF, innhenting av varelinjer og ved overføring fra Reise og utlegg (når ingen konto er angitt)
  • Splitt/sammenslåing av dokumenter vil ikke lenger gi feilmelding på nyere pdf-versjoner
  • Det er laget plugin-støtte på valideringsregler i fakturamottaket.
  • Det skal ikke lenger være mulig å overføre samme varelinjer til ordre flere ganger.
 • En del rapporter har blitt korrigert, blant annet:
  • Økonomirapport med 4 valgfrie kolonner: Du får ikke lenger 13.12 som kolonneoverskrift.
  • Økonomioversikt har fått korrigert sidenummerering og end del andre korreksjoner.
  • Økonomirapport gruppert pr dimensjon skal nå håndtere egendefinerte dimensjonstyper.
  • Merverdiavgift pr termin viser nå oppsummering kun for valgte termin.
  • Akkumulert dimensjonsoversikt skal ikke lenger gi feilmelding ved utvalg Hvor saldo <> 0
  • Stavefeil på Oktober er rettet i Periodisert råbalanse hovedbok.
 • Remittering: Innlesing av returfil skal gi en mer forståelig feilmelding, dersom mulig.
 • Du får ikke feilmelding om lagring av excel-fil på Terminavstemming?
 • Teksten (Forbundsrepublikken) er fjernet fra navnet på land ved landkode DE. Dette fordi du får problemer med remittering til utland pga teksten. Nye leverandører fra Tyskland får altså kun Tyskland i feltet Land.

 

Faktura

 • Endre varenummer-funksjonen i varekortet skal nå håndtere serienummer
 • Ledetekst under Betingelser på kundekortet stemmer nå med registeret. (Det skal stå Leveringsmåte ved det feltet der du henter inn Leveringsmåte)
 • EHF:
  • Funksjonen for aktivering av EHF-kunder (Aksesspunktkunder under Faste registre) er korrigert etter at DIFI har gjort endringer
  • Du skal få med PDF vedlegg på kreditnota sendt som EHF
  • Problemstillinger rundt Ny basert på EHF-faktura med vedlegg skal være korrigert.
 • Nettbutikk: Feltet for Vår referanse mottar nå inntil 50 tegn ved nedlasting av ordre
 • En del rapporter har blitt korrigert, blant annet:
  • Prisliste blir nå sortert ved valg av sortering på varegruppe.
  • Purreblankettene viser ikke lenger kundens bankkontonummer
  • Fakturablankettene viser ikke lenger kundens bankkontonummer
  • Rettet ledetekst Antall bestillt til Antall bestilt på flere pakkseddel-blanketter.
  • Mva-spesifikasjonen er korrigert i en rekke ordre- og fakturablanketter
  • Et par blanketter som manglet teksten Belastes via avtalegiro har nå fått den lagt til.
  • Standard faktura m fritekst viser ledetekst Telefon
  • Blanding av norske og engelske ledetekster på enkelte fakturablanketter er korrigert.
  • Rapporten Samlefaktura uten eFaktura skal nå sortere ut alle eFaktura-faktura.
  • Fakturajournal har nå med organisasjonsnr.
  • Faste tekster skal ikke lenger skrive over Sum på Standard tilbud
  • Forfalte, ubetalte faktura skal ikke ha linjeskift på kolonneoverskrifter.
  • Samlepurring skal nå kunne sendes på e-post
 • Problem ved utskrift av importerte faktura med flere ulike mva-satser er korrigert
 • Vareimport (NELFO):
  • Henter ikke lenger tidligere redigering av påslag om dette er deaktivert
  • Gir ikke feilmelding "Divide by zero" ved avtalt pris og manglende listepris
  • Gir ikke lenger feilmelding unhandled exception ved feil under innlesing av fil i minne
  • Feil ved oppdatering av filliste etter første gangs import er rettet
  • Filter på varegrupper skal ikke henge igjen fra forrige import
  • Enkelte tegn (æ, ø, komma) blir ikke lengre filtrert bort fra varenavn
 • Mulighet for eksport til nye inkassoselskap:
  • Totalkapital
  • Connecto
 • Eksport til factoringselskap SG Finans skal nå ta med factoring kundenummer
 • Grensesnitt for tilbud/ordre/faktura skal oppdatere DB og andre verdier mer korrekt ved endring av verdier på varer som har miljøavgift.
 • Ved overføring fra ordre til bestilling skal feltene bredde/høyde/lengde bli overført.
 • Du får nå åpne plukkbildet i ordre selv om varen ikke har lagerbeholdning.
 • Det skal ikke lenger gå tregere og tregere å fakturere via epost-forsendelse når du har e2b/EHF.
 • Søk på varegrupper er endret for å unngå feil i visningen. Du må gjerne vente litt lenger til du får se søkeresultatet, men visningen blir korrekt.
 • Levering av ordre i valuta med komponentvarer skal ikke endre totalsummen på ordren.

 

Lønn

 • Diverse feilretting ved overføring av reiser fra TravelText
  • Overføring av korrekt sats ved valg om kun skattefrie satser
  • Korrekte satser og lønnsarter for skattepliktig/skattefri diett
  • Sats på passasjertillegg er legges i sats-feltet (i stedet for antall passasjerer)
 • Rapporten Åpne saldoer pr. ansatt viser nå kun åpne saldoer.
 • Årsoppgave til inntektsmottaker viser tilleggsopplysninger selv om spesifikasjon mangler.
 • Fagforeningsliste har fått oppdatert enkelte verdier.
 • En del feilrettinger på beregning av forskuddstrekk, blant annet
  • Næringsinntekt benytter også tabell (men den ansatte bør søke nytt skattekort)
  • Fradrag skal også redusere tabellgrunnlag, ikke bare prosentgrunnlag.
  • Dersom lønnsartene ikke er satt opp for a-melding skal systemet benytte tabell dersom tabell finnes.
  • Ved Trekk i lønn for ferie skal systemet beregne korrekt forskuddstrekk for lønnsarter med Skatte- og avgiftsregel Svalbard.
 • Diverse endringer i OTP-eksporten, for tilpasning til bransjenorm:
  • Ved mer enn en stilling skal sluttdato ikke rapporteres dersom det finnes en åpen stilling.
  • Eksporten skal ikke rapportere sluttdato frem i tid.
  • Feriepenger skal legges til timelønn.

 

Contracting

 • Bare faktura basert på hovedordre vises under Innestående
 • Forhåndsvisning av leverandørfaktura vil vise Fakturamottaker.
 • Oppdatering av vareregister fra leverandørfaktura eller nytt fakturamottak:
  • Valgfritt om pris skal oppdateres på eksisterende varer
  • Ingen annen informasjon enn prisinformasjon vil bli overskrevet ved oppdatering av varepris/leverandørens varepris.
  • Eget valg for om utpris skal oppdateres
  • Feilretting på grenseverdier for påslag
 • Det skal nå gå an å fakturere via fakturaforslag med valuta NOK, og fremdeles få med pris og sum.
 • Vedleggsfanen på en ordre viser alle relaterte dokumenter når du trkker på knappen for å legge til dokument.
 • Nummerering av underordre skal nå ikke "spise av" prosjektnummeret ved bytte av antall siffer.

 

Butikk/Kasse:

 • Du får ikke lenger redigere tekst på varelinjer. Det er varenavnet som blir teksten. Dette er i henhold til den nye forskriften.

 

Abonnement:

 • Feilmelding Contract not found skal ikke lenger oppstå når du fakturerer kunder med valutakode NOK.
 • Nye abonnement uten avdeling skal ikke lenger førest mot avdeling -1

 

Uni24 (husk også å oppdatere synkroniseringen)

 • De klientene som har hatt en feil i siste synkronisering vil nå få et varsel-ikon i Hovedmeny.
 • En del problemstillinger i synken er korrigert, blant annet:
  • Problem som gir feilmelding på synkronisering av ledelsesinfo er korrigert. (Unni)
  • Problem som gjorde at enkelte kunder/leverandører ble opprettet mange ganger i V3 er korrigert.
  • Problem som gjorde at synkroniseringen stoppet dersom en ordre slettet på Uni24 var fakturert lokalt er korrigert.
  • Avviste fakturamottak som også er avvist lokalt skal ikke lenger stopp synken med tom feilmelding.
  • Meldingen Individual changes can not be processed for invoice-lines skal nå ikke komme dersom fakturaen er fullstendig lokalt i V3
  • Du skal ikke lenger få feilmelding på tomme konteringslinjer fra Uni24 leverandørfaktura.
  • Synken skal ikke gi feilmeldinger, men løse problemet bedre, dersom problemet er manglende fakturalinjer.
 • Dersom regionale innstillinger der synkroniseringen kjører skaper feil, skal du nå få en melding som er mer forståelig.
 • Dersom det er problemer med uthenting av tabeller skal feilmeldingen vise hvilken tabell det er problemer med.