Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.67.42

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.67.41 til 3.67.42. For oversikt over andre endringer i nyttårsversjonen, se artikkel om 3.67.40 og artikkel om 3.67.41.

 

Nytt i versjonen:

 • Et problem med overføring av prosjekt fra hode til varelinjer på tilbud/ordre/faktura er løst. Det er også laget en løsning for å kontrollere om prosjekt mangler og legge det inn igjen. Se forklaring til funksjonen under "Kontroller prosjekt på varelinjer" nedenfor.
 • Inngående EHF:
  • Du skal nå få en advarsel dersom du forsøker å lese inn eg inngående EHF-faktura som er lest inn fra før
  • Den nye visningen av xml har med ordrereferanse, Deres referanse og viser varelinjer for kreditnota
  • Du kan velge å benytte den gamle visningen av xml, som viser alle felt i xml-en. Når du har visningen av fakturaen oppe, klikk på pilen på Valg i øverste, høyre hjørne. Klikk på "Vis alle EHF-felter". Du vil se at visningen endrer seg. Dersom du ønsker å gå tilbake til den nye visningen er det bare å gjøre det samme valget på nytt.
 • Skattekort: Du kan nå sende forespørsel kun om endrede skattekort.

 

Kontroller prosjekt på varelinjer

Denne problemstillingen gjelder kun for kunder som ikke har modulen Contracting/Prosjektordre.

I versjon 3.67.40 og 3.67.41 var det problemer med overføring av prosjekt fra hodet på tilbud/ordre/faktura (TOF). Når du taster prosjekt i hodet, så er det ikke sikkert det kommer med på varelinjene. Inntekten blir derfor gjerne ikke ført med korrekt prosjekt. Dette er nå korrigert i versjon 3.67.42

Vi har laget en rutine for å kontrollere om det finnes TOF der hodet er merket med prosjekt, uten at varelinjene har prosjekt. Når du åpner bildet for tilbud, ordre eller faktura så vil systemet kontrollere om det finnes ordre der varelinjene mangler prosjekt. Dersom systemet finner TOF der det mangler, så får du opp dette bildet:

1_rutine.jpg

Listen viser de TOF der systemet finner at prosjekt mangler på varelinjer:

 • Beskrivelse: Hvilken faktura, ordre eller tilbud det gjelder.
 • Prosjekt: Det prosjektet som finnes i hodet på TOF
 • Dato: Datoen på TOF
 • Bilagsnummer: Bilagsnummeret til fakturaen (kun på linjer med faktura)
 • Varelinjer: Antallet varelinjer som ikke er merket med prosjekt. Her vil det kun vise varelinjer som ikke er merket med prosjekt. Dersom du har overstyrt prosjektnummer på noen varelinjer vil de ikke bli tatt med.
 • Merknad: Dersom fakturaen som mangler prosjekt på varelinjer er bokført på et annet regnskapsår vil det stå i dette feltet. Du må da gå inn i det året i tillegg for å korrigere de fakturaene.

Knappen «Oppdater prosjektnr» vil oppdatere varelinjene som mangler prosjekt med prosjekt fra hodet. For faktura vil også bilaget bli oppdatert. (Dersom du først fjerner hake for «Oppdater bilag», så vil kun varelinjene bli oppdatert.)
OBS: Vi anbefaler at du tar backup av de årene som berøres før du eventuelt velger å oppdatere prosjekt.

Dersom du ikke ønsker at systemet skal utføre korreksjonen, ta bort haken for «Vis ved oppstart», og velg Lukk.

Dersom du har tatt bort haken for «Vis ved oppstart», men likevel gjerne skulle hatt frem bildet for prosjektkorreksjon, velg Rediger – Kontroller prosjekt på varelinjer i TOF.

2_rutine.jpg