Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Fakturainnstillinger

Under Systeminnstillinger finner du de mest sentrale innstillingene for klienten. Det er f.eks mva-satser, grunnlagskonti og mva-konti. For fakturamodulen er det innstillinger for hvilke konti som skal benyttes som standard, samt innstillinger for hva som skal skje ved varemottak, levering, fakturering o.s.v.

NB: Gjør aldri endring på systeminnstillinger, spesielt ikke regnskapsinnstillinger, etter at du har tatt klienten i bruk. For spørsmål, ta kontakt med support@unimicro.no

Systeminnstillinger-arkfanen er delt inn i underkategorier. Du har Regnskapsinnstillinger og Fakturainnstillinger. Du får korrigere på innstillinger for begge moduler her, enten du står i regnskapsmodulen eller fakturamodulen.  
Når du klikker på en kategori får du opp alle feltene i kategorien. De to hovedkategoriene er delt inn i underkategorier for å enklere finne frem til det man behøver, men vi velger å ta for oss felt for felt nedover.  

klientsystem.jpg

Forklaring til feltene  - Fakturainnstillinger  

Her finner du innstillinger som gjelder flere funksjoner i fakturamodulen

Hovedbokskonto rabatter: Ikke i bruk pr i dag.
Aktiver rabatt på gebyrmaler: Hak av her dersom rabattmatriser skal slå inn på gebyrmaler.
Hovedbokskonto purregebyr: Den hovedbokskontoen purregebyr skal føres mot. Hentes ellers fra varenummeret som er satt opp for purring (se senere felt).
Varenr purregebyr: Den varen som skal benyttes for purring. Må settes opp med kontonr for purring som salgskonto, og med Ingen mva.
Minimumsbeløp: Du kan sette inn minimumsbeløp for at faktura skal dukke opp i purrelisten.
Manuell redigering av avtalegiro tillatt: Sett hake for dette dersom du skal ha tilgang til å melde kunder av/på avtalegiro manuelt på kundekortet.
Avtalevarsling fra bank: Kunder får tilbud om å melde seg på avtalegiro i nettbank.
Avtalegiro kundeID: Klientens kundenummer/avtalenummer for avtalegiro hos BBS.
Akt. faste faktura for avtalegirokunde ved innlesing: Dersom denne er på vil systemet merke av at faktura fra abonnementsmodulen skal sendes til avtalegiro dersom det blir lest inn ocr-fil som melder kunden på avtalegiro.
Akt. manuelle faktura for avtalegirokunde ved innlesing: Dersom denne er på vil systemet merke av at manuelt registrerte faktura skal sendes til avtalegiro dersom det blir lest inn ocr-fil som melder kunden på avtalegiro. Standardkonto avg.pl salg høy sats: Standard salgskonto for avgiftspliktig salg høy sats. Det er denne kontoen som blir foreslått som standard salgskonto på nye varer som har mva-kode for mva høy sats.
Standardkonto avg.pl. mellomsats: Standard salgskonto for avgiftspliktig salg mellomsats. Benyttes f.eks ved behandling av leverandørfaktura i Contracting-modulen, og det er denne kontoen som blir foreslått som standard salgskonto på nye varer.
Standardkonto avg.pl. salg lav sats: Standard salgskonto for avgiftspliktig salg lav sats. Det er denne kontoen som blir foreslått som standard salgskonto på nye varer.
Standardkonto salg marine ressurser: Standard salgskonto for avgiftspliktig salg av marine ressurser. Det er denne kontoen som blir foreslått som standard salgskonto på nye varer.
Standardkonto avg.fritt salg: Standard salgskonto for avgiftsfritt salg. Benyttes f.eks ved behandling av leverandørfaktura i Contracting-modulen, og det er denne kontoen som blir foreslått som standard salgskonto på nye varer.  
Standardkonto avg.fri utførsel: Standard salgskonto for avgiftsfri utførsel av varer. Det er denne kontoen som blir foreslått som standard salgskonto på nye varer. 
Standardkonto salg utenfor avg: Standard salgskonto for avgiftsfritt salg utenfor avgiftsområdet. Benyttes f.eks ved behandling av leverandørfaktura i Contracting-modulen, og det er denne kontoen som blir foreslått som standard salgskonto på nye varer.  
Standardkonto omvendt avgiftsplikt: Standardkonto for omvendt avgiftsplikt. Det er denne kontoen som blir foreslått som standard salgskonto på nye varer.
Standardkonto ingen mva: Standard salgskonto for ingen mva-behandling. Benyttes f.eks ved behandling av leverandørfaktura i Contracting-modulen, og det er denne kontoen som blir foreslått som standard salgskonto på nye varer.
Kontonr innkjøp (internfaktura)/Kontonr salg (internfaktura): Disse konti benyttes for registrering av salg og innkjøp dersom man internfakturerer (fakturerer en kunde som er merket med Internfakturering).
Standardkonto for innkjøp: Standard kostnadskonto for innkjøp. Benyttes f.eks ved behandling av leverandørfaktura i Contracting-modulen, og det er denne kontoen som blir foreslått som standard innkjøpskonto på nye varer.
Standardkonto for lager: Standard hovedbokskonto for ingen lager. Benyttes f.eks ved behandling av leverandørfaktura i Contracting-modulen, og det er denne kontoen som blir foreslått som standard lagerkonto på nye varer.
Standard kredittdager: Standard kredittdager som skal foreslås ved registrering av faktura. Dersom det ikke står noe i dette feltet vil systemet foreslå 14 dager kredittdager ved fakturering.
Standard gyldighetsdager for tilbud: På tilbud kan man oppgi hvor lenge et tilbud er gyldig. Det tallet man setter inn her bestemmer hva systemet skal foreslå ved registrering av tilbud. 
Varenr ordrerabatt: Ikke i bruk pr i dag. 
Automatisk avregn faktura mot forskuddsbetalinger: Dersom denne er på, og en kunde har penger tilgode på reskontro (negativ saldo på kunden), vil systemet automatisk trekke dette beløpet fra ved utskrift av faktura. NB, dette vil ikke fungere om du bruker nettbutikk der ordrene er forhåndsbetalt.
Periodiser etter leveringsdato: Dersom denne er på vil leveringsdatoen som er registrert på faktura (gjelder både inngående og utgående) bestemme perioden inntekten/kostnaden føres på. Leveringsdato bestemmer altså perioden dette vil vise i resultatet.Bilaget får fremdeles samme dato som fakturadato, og det er bilagsdatoen som bestemmer når mva blir med på mva-oppgjør. Dersom denne er på vil man også få fakturere med dato de to første månedene i neste år, så lenge leveringsdato er i år. Det samme gjelder ved registrering av bilag.  
Kommentarlinjebehandling ved levering: En ordre kan inneholde kommentarlinjer, og man kan ha på en innstilling som sier at kun leverte varelinjer skal bli fakturert. Ved samlefakturering vil da altså kun leverte varelinjer bli fakturert.
Dersom man vil ha med kommentarlinjer på faktura kan man altså her bestemme om det er kommentarlinjen før eller etter levert varelinje som også blir satt som levert, slik at den blir med på faktura.  
Fakturer kun leverte varer: Dersom denne er på vil systemet kun fakturere varelinjer man har registrert levering på ved samlefakturering.
Tillat delfakturering av leverte ordrelinjer: Er denne på vil systemet delfakturere varelinjer som er leverte.
Tillat levering i ordrebildet: Dersom denne er på kan du registrere levering direkte i ordrebildet. Sett inn feltet Leveres i ordreregistreringsbildet.
Vis leveringsnr ved fakturer kun leverte varer: 
Lager MÅ velges manuelt i ordre: Dersom denne er på får man ikke registrere ordre uten å velge hvilket lager varene skal plukkes fra.
Opprette faktura fra bilagsregistrering hvis faktura ikke finnes: Dersom denne er på vil systemet opprette en fakturaheading (ingen varelinjer) i fakturaregisteret når man registrerer en faktura direkte i bilagsregistreringen. Dette kan f.eks være nyttig dersom man er en regnskapsfører og ønsker å lese inn ocr-filer med innbetalinger. For at ocr-innlesing skal funger må fakturaen finnes i faktura-registeret.
Bruk lagerpris som innpris i registrering: Denne bruker lagerprisen som innpris i faktura/ordre/tilbud i stedet for innprisen på varekortet.
Krev begrunnelse ved kreditering av faktura: Dersom denne er på får du opp et bilde der du må registrere en begrunnelse/tekst for å få lagre kreditnota i fakturaregistreringsbildet. Dette feltet kan man så sette inn i Feltvelgeren i oversiktsbildet og derfra se begrunnelsene fra bruker.
Ikke summer antall ved bruk av mål på varekortet: Dersom denne er på vil ikke systemet gange opp antallet med det som er oppgitt som mål (bredde, høyde o.s.v) på varekortet ved registrering av ordrelinjer.
Ikke bruk leveringsdato som lagertransaksjonsdato: Denne innstillingen gjelder fakturering av ordre direkte i fakturaregistreringsbildet, uten registrering av levering. Dersom denne haken ikke er på vil leveringsdatoen i headingen på fakturaen bli transaksjonsdatoen på lagertransaksjonene. Dersom den er på, er det registreringsdatoen for fakturaen som blir leveringsdatoen.
Oppdatere innpris på varekortet: Dersom denne er på vil innprisen på varekortet bli oppdatert med den prisen man registrerer i varemottaket.
Beholde utpris ved oppdatering av innpris: Dersom denne er på vil ikke utprisen på en vare endre seg når innpris blir endret.
Oppdatere innpris på leverandørens vare: På varekortet har man en arkfane for Leverandør. Der kan man registrere inn hvilke leverandører som fører varen, og hvilken pris man kan få denne til. Me denne innstillingen på vil prisen inne på Leverandør bli oppdatert når man registrerer varemottak fra en leverandør på en vare.
Oppdater ordrereservasjoner etter et varemottak: Reserver varer etter et varemottak, f.eks hvis varemottaket blit mottatt på en annen lager/lokasjon så sjekker denne om det er behov for å reservere mot lager/lokasjonen til varemottaket
Bruk alltid standard innpris fra varekortet: Dersom denne er på vil bestilling/varemottake bruke standard innpris i varemottaket, og ikke prisen som er registrert på leverandørens vare.
Tillat varemottak på serienummervarer uten serienummer: Dersom denne er på kan du registrere varemottak på serienummervarer, uten serienummer.
Hovedbokskonto for kontant innbetaling: Den kontoen som blir benyttet for føring av innbetaling når man registrerer en kontantfaktura i fakturamodulen.
Konto for innbetaling: Den kontoen som blir forslått første gang man er inne på registrering av innbetaling av faktura. Denne kontoen blir også foreslått i bilagsregistreringen når man merker av en fakturapost.
Avrund linjesum til to desimaler: Dersom denne er på vil du få to desimaler på linjesum i faktura og ordre.
Konto for innbetalte webordrer: Den kontoen systemet skal føre innbetalingen mot dersom en ordre fra nettbutikken har blitt betalt via kredittkortløsning i nettbutikken. Dette blir ført ved fakturering av ordren.
Varenr porto fraktberegning: Ikke i bruk pr i dag.
Varenr diversevare: Opplysningsfelt
Øreavrunding (0-100): Setter man 100 blir totalsum rundet til nærmeste krone.  OBS: Det er kun tillatt å avrunde faktura der betaling skal mottas kontant. Ref Skatteetatens prinsipputtalelse.
Prefix landkode for GTIN-koder/Produsentnummer for GTIN-koder: Disse feltene må være fyllt ut for å få generert korrekt GTIN-kode på varer. Les mer om GTIN- koder her
Bruk lager når en overfører et fakturaforslag til faktura: Dersom denne er på vil det bli registrert lagertransaksjoner på manuelle varelinjer ved fakturering av ordre i fakturaforslag. (Contracting-modulen)
Varenr (1) for akonto faktura: Dersom du skal akontofakturere i Contracting må du fylle ut hvilket varenr som skal brukes her.
Varenr (2) for akonto faktura: Du kan fordele akontofaktureringen på to forskjellige varenr, da kan du legge inn ønsket varenr her.
Datakilde for inngående faktura: Se i nedtrekksmenyen hvilke valg du har for hvor programmet skal søke etter data.