Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

FAQ - Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet en del vanlige spørsmål i forbindelse med overgang til ny versjon og den nye kassaforskriften.

Er det nødvendig med kasseskuff når vi bare har kortsalg?

-Nei. Dersom dere bare tar imot kortbetaling trenger dere ikke en kasseskuff. Dere bør diskutere med skatteetaten om det er ok å nekte å ta imot kontanter.
Dere trenger heller ikke kasseskuff dersom dere registrerer kontantsalg mv. på den enkelte operatør og utskrift av salgskvittering ikke blir beordret fra faste kassapunkt. 


Kan vi bruke A4 skriver i kassen?
- Så lenge det er kontantsalg (kort eller kontant), så må dere ha en kvitteringskriver tilkoblet. Denne må oppfylle kravene til logging som er i den nye forskriften. Så lenge en kvitteringskriver er tilkoblet, kan en velge å skrive ut til A4-skriver.


Kan jeg sjekke om kvitteringsskriver og kasseskuff jeg har i dag tilfredstiller kravene?
- Gå til Salgsbildet - Rediger - Kvitteringsskriver og display - Printer - Kalibrer, så vil systemet sjekke om det er kontakt med kvitteringsskriver og kasseskuff.


Skuffen vår kan kun åpnes med nøkkel, men salg kan ikke registreres når den er åpen, er den da godkjent?
- Nei. Skuffen må åpnes elektronisk.


Vi har omsetning på under 50.000 i året, trenger vi da godkjent kvitteringskriver og kasseskuff?

- Nei. Ved omsetning under 50.000 i året kommer man ikke inn under reglene om å ha kassasystem med produkterklæring.


Må hver bruker ha sin egen pålogging på kassen?
- Nei. Det er ikke lovpålagt å ha egne brukere som logger seg inn, men vi anbefaler at det settes opp slik, gjerne med kobling mellom Selger og Bruker, da vil navnet til selgeren komme på kvitteringen. Les hvordan her.


Kan man endre vareteksten i butikkdatabildet?
- Nei. Det er ikke lov å endre på faste opplysninger på en vare. Det er imidlertid lagt til mulighet for å legge til en kommentarlinje på kvittering, dette vil kunne brukes ved salg av diversevarer. Kassaforskriften § 2-6(3) Les her for hvordan du kan Legge inn kommentar på kvittering.


Kan man bruke en vare som heter Diverse?
- Nei. Varen må minimum spesifisere hvilken varegruppe den tilhører, f.eks. Diverse skruer, Diverse rørdeler, kan brukes, så det må opprettes nye diversevarer for hver slik gruppe. Bokføringsforskriften § 5-3-2a

Kan man bruke USB for å koble til skriver?
- Dersom skriveren emulerer RS232 (altså at den tildeles et COM-portnummer av operativsystemet) kan den som hovedregel brukes. 


Må man ha integrert betalingsterminal for å utføre kortsalg?
- Nei, beløp kan fortsatt legges inn manuelt på bankterminalen.


Kan man velge å ikke skrive ut kvittering?
- Ja og Nei. På sporbare salg (kortsalg og integrert bankterminal) er det ikke nødvendig med utskrift av kvittering, men ved ikke-sporbare salg må det skrives ut kvittering. Du velger om det skal komme kvittering på kortsalg inne i salgsbildet under Rediger – Kvitteringskriver og display.


Må kassaskuffen åpne seg ved hvert salg?

- Nei. Du velger om den skal åpne seg inne i salgsbildet under Rediger – Kvitteringskriver og display.


Kan vi ta et samlet oppgjør for flere kasser?

- Nei. Det må tas et oppgjør pr kassepunkt.


Kan vi ta forenklet dagsoppgjør?
- Nei. Man må telle kontantene hver dag og legge dette inn i dagsoppgjøret.


Kan vi ta imot delbetaling av faktura?

- Nei. Det er ikke lenger støtte for å bare ta imot deler av et beløp om kunden kommer og vil betale en faktura, hele beløpet må betales.


Er salg i nettbutikk å regne som kontantsalg?

- Nei. Salg over internett eller oppkrav anses ikke som kontantsalg.


Hvordan sjekke om den versjonen vi har er i henhold til lovverket?
- Gå inn i butikkdatamodulen. Under arkfanen Hjem skal det ligge en knapp mellom Hjelp og Lukk som heter Produkterklært Versjon.
Du kan også gå i Hovedmenyen - Hjelp - Om programmet. Dere må ha versjon 3.66.26, eller høyere, for å ha programvare som er i henhold til nye forskrifter. Det er viktig at alle maskiner har samme versjon.


Er det nok å bare kjøre dagsoppgjør når dagen er slutt?
- Nei. Når du har kjørt dagsoppgjøret skal det også kjøres en Z-rapport. Dette ligger som et valg i siste bilde i dagsoppgjøret. Du finner det også i salgsbildet under Rapporter - Z-rapport. I tillegg må du avstemme bankterminalen.