Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Samlefakturering

Samlefakturering er kun tilgjengelig i Professional og Enterprise!

Har du registrert mange ordrer på en og samme kunde, er det mulig å fakturere ordrene samlet i en faktura ved å benytte funksjonen samlefakturering. Dette må gjøres fra Oversiktsbildet. Denne funksjonen gjør det også mulig å ta med  økonomiposter på fakturaene, eller samlefakturere økonomiposter for seg selv.

Stå i fakturamodulen - Hjem - Oversikt  - velg registeret Ordre - søk opp utvalget du ønsker å samlefakturere - nå kan du redigere listen til du har de ordrene som skal samlefaktureres - høyreklikk i bildet og velg samlefakturer, eller velg fra menyen.

51_samlefakturering_1.png

Følg veiviseren:

I første bilde krysser du av for hvilke type poster som skal faktureres. 

samlefakt - 1.png

 

Sett på innstillinger for fakturadetaljer:

samlefakt - 2.png

  • Fakturadato blir satt automatisk til dagens dato, men kan overstyres ved å skrive inn ny dato eller ved hjelp av kalenderfunksjonen i programmet. Forfallsdato blir utregnet etter hvilke parameterverdi som er satt i bedriftsparametre. Denne datoen kan overstyres ved å krysse av for Bruk kundens kredittdager. Velger man å overstyre forfallsdato med kundens kredittdager, er det kredittdagene som ligger på kunden som vil telle for forfallsdato. Er det for eksempel registrert 30 kredittdager på en kunde, vil forfallsdato bli satt til 30 dager fra fakturadato.
  • Dersom du skriver inn en annen regnskapsperiode enn den du er i i feltet Overstyr regnskapsperiode vil bokføringen skje på den perioden du setter.
  • Ta med alle økonomiposter - krysser du av her, vil økonomiposter, renter/gebyrer bli med på fakturaen.
  • Søk opp og fyll inn varenummeret for fakturagebyr  i feltet Varenr fakturagebyr dersom du ønsker å ta fakturagebyr. 
  • Fyll inn beløpet for fakturagebyr i Sum fakturagebyr  dersom du ønsker å ta fakturagebyr.
  • Minstebeløp. Her fyller du ut et eventuelt minstebeløp for poster du ønsker skal faktureres. Dersom ordre på mindre enn 50 kr ikke skal faktureres i denne samlefaktureringen, fyller du inn 50.
  • Trykk videre når du er fornøyd med registreringen.

Samlefakt - 3.png

 Klart for fakturering - I denne delen av veiviseren, har du anledning til å få en forhåndsvisning av poster som er med i jobben.

samlefakt - 4.png

Ved å fullføre veiviseren, blir fakturaene lagret og bokført.

Dersom det er en blanding av E2B, EHF og ordinære faktura og du velger Skriv ut, vil systemet skille ut. Du får spørsmål om du vil sende Elektroniske fakturaer på samme måte som når du håndterer vanlig fakturering.
Vær oppmerksom på at dersom du har valgt å sende faktura på Epost, vil EHF og E2B fakturaene bli sendt på epost i tillegg til på elektronisk format.

Vi anbefaler at dere bruker den nye knappen for utsendelse, her er det bedre oversikt over hvordan de forskjellige fakturaene blir sendt. Les mer om dette her.

SF1.png