Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Massefakturering - En faktura per ordre

Fra versjon 3.71 får du mulighet for å velge å opprette en faktura per ordre ved samlefakturering av ordre. Dette var tidligere kun tilgjengelig via plugin for Massefakturering.

Det å kunne fakturere flere ordre i en operasjon, og få en faktura per ordre, er en fordel for alle som ønsker:

  • en mest mulig oppdatert selgerstatistikk, der selger følger ordre til faktura
  • samme rekvisisjon som på ordren
  • samme ordrereferanse som på ordre

..på faktura til kunden. Dette er ikke mulig å få til ved vanlig samlefakturering, da ulike ordre kan ha ulik informasjon i disse feltene, og faktura har kun plass til en av hver.

 

Du får en faktura per ordre ved å sette hake for det valget nederst i veiviseren for å opprette samlefaktura:

valget.jpg 

Så lenge den haken er på i det du trykker Fullfør, så vil du få en faktura per ordre. Ellers fungerer massefakturering på samme måte som samlefakturering.

 

Et eksempel:

Vi har er tre ulike ordre til samme kunde. Som du ser har vi forskjellig selger, vår referanse, deres referanse og rekvisisjon på de ulike ordrene:

ordreutvalg.jpg 

Vi velger så knappen "Samlefakturer". Da kommer vi inn i veiviseren for samlefakturering. Vi velger å ta med utvalgte ordre, og passer på å sette på hake for "En faktura pr ordre":

massefakt_1.jpg 

Velg Videre. Gjør de tilpasninger du ønsker. OBS: Dersom du ønsker at Deres ref skal hentes fra ordren, så må du fjerne hake for "Bruk standard kontaktperson som deres ref".

massefakt_2.png 

Trykk Videre når du har gjort dine valg. I neste bilde kan du velge å forhåndsvise ordregrunnlaget, med knappen Vis. Her vil du se en samlet oversikt per kunde. Ordrene vil altså være slått sammen i denne forhåndsvisningen, men så lenge du har på hake for "En faktura pr ordre" i det du velger Fullfør, så vil det bli en faktura for hver ordre som faktureres.

massefakt_3.jpg

Når du velger å fullføre må du velge nummerserie for faktura og bilag. Du kommer så inn i bildet der du kan velge å forhåndsvise eller skrive ut faktura. I tillegg kan du velge å periodisere inntektene, og du har mulighet for å sende ut faktura på ulikt vis.

Etter at faktureringen er fullført, ser vi at vi har fått tre ulike faktura; en per ordre. Faktura har da arvet informasjon om selger, vår referanse, rekvisisjon o.l. (Ved samlefakturering, der du får kun en faktura per kunde, så får du ikke med selgerinformasjon. Vår referanse blir hentet fra den ordren med høyest sum, og rekvisisjon blir lagt inn som tekstlinjer i fakturaen.)

ferdige faktura.jpg