Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Ny distribusjon av samlefaktura

Fra versjon 3.68 har vi laget ny funksjon for distribusjon av samlefaktura som gir deg bedre støtte for å distribuere faktura via ulike kanaler.

Du må fremdeles ha Professional- eller Enterprise-lisens for å bruke samlefakturering.

I denne artikkelen fokuserer vi på hva som er nytt i forbindelse med utsendelsen.

Om du ønsker å lese om selve rutinen samlefakturering kan du gjøre det her.

Når du har laget faktura, kommer du til dette bildet:

SF1.png

Her er det kommet en ny knapp for Utsendelse. Velger du denne kommer du inn i dette bildet:

 

samle.png

Forklaring til feltene:

Send alle: Lar deg sende alle fakturaene på de måtene som det er haket av for i bildet.

Skriv ut: Skriver ut alle faktura som er merket med skriver-ikonet i listen.

Send epost: Sender alle faktura som er merket med epost-ikonet i listen.

Send EHF: Sender alle faktura som er merket som EHF i listen.

Send Fakturaprint: Dersom du har aktivert Fakturaprint vil alle som er merket med Fakturaprint-ikonet i listen bli sendt.

Send E2B: Sender alle faktura som er merket som E2B i listen.

Sjekk Fakturaprint: Lar deg sjekke om du har kunder som kan aktiveres for Fakturaprint, men det lar deg ikke sende faktura som dette dersom det ikke var haket av på kundekortet da fakturaen ble laget.

Hent data på nytt: Setter alle hakene tilbake til de originale valg.

I nedtrekksmenyen kan du finne tidligere samlefakturakjøringer og evnt sende disse på nytt.

 

Dersom du ønsker å skrive ut alle fakturaene på papir, kan du høyreklikke i kolonnene for skriverikonet på en av linjene:
samle2.png

På venstre side kan du under Skriv ut se hvor mange faktura som skal til Utskrift, du kan velge hvilken blankett som skal brukes og hvilken skriver du vil sende de til. Det er her ikke støtte for samlefakturablanketter. Dersom du ønsker å skrive ut på samlefakturablankett, kan du ikke bruke dette bildet, men må velge Forhåndsvis samlefaktura som du finner i første bilde i denne artikkelen.

Under Flere utskriftsalternativer viser valg som gjelder for den skriveren du har valgt.
Under Email kan du se hvor mange faktura som skal på Epost, du kan velge hvilken blankett som skal brukes og du kan redigere på standard teksten som blir sendt med. Under EHF kan du se hvor mange faktura som skal til EHF. Her har du ikke mulighet for å velge blankett som sendes med, det må du ha definert på forhånd. Under E2B kan du se hvor mange faktura som skal sendes som E2B og du kan velge hvilken blankett som skal benyttes.

Dersom du ønsker å komme tilbake til utsendelsesbildet senere, kan du gå til Registrere - Samlefakturering-utsendelse.

Denne versjonen av samlefakturadistribusjon håndterer ikke distribusjon av faktura som skal sendes som Avtalegiro eller eFaktura. Det vil derfor fremdeles være en fordel med egne avregninger eller kjøringer for de faktura dersom du ikke ønsker å skrive ut/sende disse faktura på mail. Bruk f.eks. kundekategori for å få det til.