Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Rapportoversikten

Programmet inneholder en rekke rapporter og lister. Du får tilgang til disse under menyvalg Rapporter - Rapportoversikt.

Alternativt kan du trykke på knapp i verktøylinjen:

Bilde 1_rapportoversikt.png

Alle rapporter er organisert i grupper, og for å få tilgang til den ønskede rapporten må du derfor først velge hvilken Rapportgruppe du ønsker å se. Deretter velges en rapport i denne gruppen.

Bilde 2_rapportoversikt.png

Forhåndsvis/Skriv ut:
Viser rapporten på skjermen eller skriver den ut direkte. På mange rapporter er det mulig å gjøre utvalg på hvilke data rapporten skal vise. Det er også mulig å skrive ut rapporten fra forhåndsvisningsmodus.
Du får også forhåndsvist rapporten dersom du dobbelklikker på en rapport.

Søk etter rapporter:
Du kan enkelt søke etter rapporter. Skriv inn det du søker etter i søkefeltet. Systemet søker i både navn og beskrivelse på rapporten, så det er gjerne nok å bare skrive en del av søkeordet før du får alternative rapporter opp i listen.
NB: Systemet søker i den rapportgruppen som er markert. Dersom du er usikker på hvor du finner rapporten, velg Alle rapporter før du skriver inn søketeksten.

Bilde 3_rapportoversikt.png

Tips: Det kan være nyttig å forhåndsvise rapportene for å finne ut hvilke utvalgskriterier de ulike rapportene har. Mange av rapportene er generelle rapporter som du definerer videre via utvalg ved utskrift/forhåndsvisning.


Favoritter:
Rapportgruppe Favoritter inneholder alle rapporter du har merket som Favoritt. Det kan være lurt å merke de rapportene du bruker mest som favoritt, så finner du dem enkelt igjen under Favoritter. Du merker en rapport som favoritt ved å høyreklikke den og velge Favoritt:

 

Bilde 4_rapportoversikt.png

Du ser da at rapporten får en stjerne først i Beskrivelse-feltet, og du finner den i tillegg igjen i rapportgruppe Favoritter:

Bilde 5_rapportoversikt.png

Bilde 6_rapportoversikt.png

Du fjerner en rapport fra favoritter ved å høyreklikke og velge Favoritt på nytt.

Egenskaper:
Viser egenskapene til rapporten, slik som navn, filnavn og beskrivelse.

Bilde 7_rapportoversikt.png

Fra dette vinduet er det mulig å lage en ny rapport basert på den originale. Dette gjøres ved å klikke på Lag ny.

Bilde 8_rapportoversikt.png
 
For å lage en egen rapport er det viktig å gjøre den så informativ som mulig, med gode navn og god beskrivelse. Det kan lett bli rot i basen hvis du for eksempel har laget flere titalls rapporter der alle heter Vareliste1, Vareliste2, Vareliste3 osv.

 

Endre skriverinnstillinger og skriver:
Menyvalg: Fil – Skriver. Her kan du velge hvilken skriver rapporten skal skrives ut på. Du får også muligheten til å endre egenskapene til skriveren.

Bilde 9_rapportoversikt.png

Rutine for å importere og eksportere rapporter:
Rapportene er i et format som kalles vrx og rpx. Menyvalg: Import/Export

Bilde 10_rapportoversikt.png

Det er ikke mulig å importere rapporter fra versjon 2 av Unimicro V3. Dette fordi databasene er helt forskjellige.
Les mer om funksjonen import/eksport her.


Vi minner om at redigering av rapporter ikke er dekket av vanlig supportavtale. Dersom du ønsker å få redigert/endret på en rapport, eller få laget en ny rapport, ta kontakt med support@unimicro.no, så videreformidler vi kontakt med konsulentavdelingen.


Viser også til artikkel om enkel redigering av blanketter.