Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Innstillinger for factoring

Factoringselskaper (banker o.l.) tilbyr å gjøre innkreving av fakturaer på vegne av bedrifter. Fakturaene utstedes med factoringselskapets bankgiro og adresse som mottaker for betalingen, og bedriftene mottar avtalt beløp fra factoringselskapet for fakturaen.
Menyvalg: Registrere – Faktura eksport – Eksport av Factoring-/NorgesFakturafiler

Dette håndteres også i Unimicro V3. Men før du kan ta det i bruk, må du inn i bedrifts parametrene å fylle ut nødvendige opplysninger.

Gå til Faste registre - Klient/System - Factoring

fact1.jpg

Når du inngår avtale med factoringselskapet får du en del informasjon som må legges inn i innstillingene. I fliken for Fritekst kan du skrive inn en fritekst som vil stå som informasjon på fakturablankettene.

I feltet KID-type angir du hvilken KID-type som tilhører banken, altså hvilken type banken forlanger. Dersom KID-typen du trenger ikke er angitt her, så ta kontakt med factoringselskapet og hør om de bruker samme KID-oppbygging som en av de vi har støtte for over. Denne KID-typen blir utgangspunktet for utskriften av fakturaen (antall siffer og lignende i kidnr).

Dersom du ikke har en ocr-avtale med banken din, må du gå til arkfanen Bankdata og sette inn 1 i feltene OCR Avtale ID for å få kid på fakturaene:

innst1.1.jpg

I tillegg til disse opplysningene må de kundene som skal berøres av factoring merkes. Du kan merke alle kundene i èn operasjon:

Faste Register -Klient/System - Factoring - Annet og trykke knappen Aktiver factoring for alle kunder.

fact2_1.png


Det er mulig å overstyre noen kunder selv om du har aktivert factoring for alle kunder i klient/system. Gå inn på kundekortet og velg fliken Andre opplysninger. Her er det to valg som berører factoringfunksjonen. Ta bort krysset Factoring Av/På! På samme måte kan du aktivere bare noen kunder dersom ikke alle kunder er aktivert i klient/system! Feltet Factoring kundenummer fylles bare ut dersom factoringselskapet ønsker å benytte egne kundenummer på dine kunder


fact3_1.png

Dersom du ønsker at alle nye kunder skal bli merket for factoring kan du legge dette inn som en fast verdi. Gå på Kundekort - Rediger - Standardverdier og sett på haken for Factoring på/av.

innst3.1.jpg


Når en faktura blir registrert på en kunde som er aktivert for factoring, vil du se at det er kommet en egen arkfane for factoring i lagringsbildet.


fact2.jpg


Klikk fullfør når du har gjort dine valg, og fakturaen blir registrert og bokført. Fakturaen vil bli skrevet ut på en egen blankett for factoring.

Nå er du klar for å eksportere fakturaen til factoring-selskapet. Du finner forklaring til dette i denne artikkelen.

Aktivering av factoring vil også gjenspeile seg i statusoversikter, hvor det blir angitt om faktura er registrert, utskrevet eller delbetalt på factoring. Figur illustrerer skjermbildet under menyvalget Forespørsel - Oversikt.


fact5.png