Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Levere inntektsmelding og sjekke status

For å kunne sende inn inntektsmelding må du ha satt systemet opp for levering mot altinn. Du finner mer informasjon her.

 

Når du har fylt inn alle opplysninger du skal ha med i inntektsmeldingen, og er klar til å levere, velger du Send inn, nederst i inntektsmelding-bildet:

5_inntektsmelding_vegviser.png

 

Dersom alt er ok med altinn-oppsettet o.l, skal du så få denne meldingen:

inntektsmelding_status_ok_stort.png

 

Meldingen ovenfor er bare en melding på selve innsendingen. Du bør i tillegg kontrollerer at den ble godkjent. Klikk på meldingen du sendte tidligere, og velg knappen Sjekk status.

Dersom alt er ok, får du samme melding som ved første innsending.

Dersom det er feil, eller mangler data, vil du få en valideringsfeil. Det står som regel i teksten hva problemet er, men det kan stå innimellom annen informasjon. Les derfor meldingen nøye. Her ser du et par eksempler, der vil har markert den teksten som viser feilen:

I dette eksempelet har vi oppgitt ulogiske data:

inntektsmelding_status_feil_eks1.png

I dette eksempelet er det flere feil:

inntektsmelding_status_feil_eks2t.png

 

Hva skal du gjøre dersom du fikk feil?

Dersom du fikk feil, må du levere helt på nytt. Da har ikke inntektsmeldingen blitt mottatt. Oppgi de samme opplysningene som du gjorde, men husk å korrigere for feilene. For inntektsmeldinger er det alltid den sist innsendte som gjelder.

Se ellers egen artikkel om å levere endringer.

 

Tilbake til hovedartikkel

Videre til Levere endringer.

Videre til Hvordan se hva som er levert