Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Levere endringer

Dersom opplysninger endrer seg etter at du har levert inntektsmelding, eller dersom oppdager at du har levert feil opplysninger, så må du levere en endring.

Her er det viktig å skille på endringer fordi forrige inntektsmelding ikke gikk gjennom til altinn/du fikk feilmeldinger, eller endringer for å levere endrede opplysninger. Begge deler er likevel nevnt her, siden det kan være greit å benytte de samme triksene.

I inntektsmeldingen er det et felt som heter "Årsak til innsending":

  • Der skal du velge Ny, dersom det er en ny inntektsmelding, og Endring, dersom du ønsker å levere endringer til en tidligere innsendt melding.
  • Husk at dersom du har fått feilmeldinger på Sjekk status, så har ikke inntektsmeldingen blitt sendt. Da må du velge den samme årsaken som det du hadde på den inntektsmeldingen som ikke gikk gjennom.
  • OBS: Selv om du velger Endring, så må du ta med alle opplysninger på nytt, ikke kun endringene. Det er den sist innsendte inntektsmeldingen som gjelder.

Dersom du skal levere en ny melding, som er ganske lik som en annen inntektsmelding, kan du stå på den meldingen som er lik og velge knappen Kopi. Du får da en ny inntektsmelding som er lik den du markerte, og så kan du redigere på verdiene i den. 

Ellers leverer du inntektsmeldingen og sjekker status på samme måte som for en ny inntektsmelding.

 

6_inntektsmelding_endring.png

 

Tilbake til hovedartikkel

Tilbake til Opprette inntektsmelding

Tilbake til Levere inntektsmelding og sjekke status

Videre til Hvordan se hva som er sendt inn