Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Opprette inntektsmelding

Gå på Faste register – Ansatt.

Finn den ansatte du skal sende inntektsmelding for.

Velg arkfane Inntektsmelding, og trykk knappen Ny melding.

1_inntektsmelding.png

Du kommer da inn i en veiviser:

2_inntektsmelding_vegviser.png

På den første siden oppgis arbeidsgiverinformasjon, samt hvilken type inntektsmelding det er som leveres.

Vi har markert to viktige punkter:

  1. Virksomhetsnummer: Dersom den ansatte kun har en åpen stilling, så foreslås virksomhetsnummeret fra den stillingen. Dersom det finnes flere åpne stillinger, velg stillingsnummer (arbeidsforholdsid) på neste side, så foreslås virksomhetsnummer ut fra den. (Dersom den ansatte har flere stillinger, må du levere inntektsmelding for hver stilling, eller kun de kravet gjelder.)
  2. De blå pilene benyttes for å navigere mellom sidene i skjemaet. Kontroller at du har fylt inn det du skal på alle tre arkfaner før du velger Send inn. (I stedet for de blå pilene kan du klikke på de ulike arkfanene øverst i bildet.)

Du kan når som helst velge å lukke inntektsmeldingen, og svare Ja på å lagre endringer. Inntektsmeldingen vil da legges i listen inne på ansattkortet, med status under arbeid. For å jobbe videre med inntektsmeldingen, marker den og velg Endre melding.

På arkfane Ytelser vil bildet variere ut fra hvilken Ytelse og Årsak du har valgt , samt hvor mange åpne stillinger som finnes på den ansatte.

Se egen artikkel for forklaring til alle felter.

Her har vi lagt inn noen få data:

3_inntektsmelding_vegviser.png

Vi har markert et par punkter:

  • For å oppgi et eventuelt refusjonskrav, sett hake til venstre for feltet Refusjon pr mnd, og tast inn beløpet.
  • For å oppgi Beregnet månedslønn, sett hake for feltet og tast inn beløpet. Det er snittverdien for siste tre a-meldingsperiode før første fraværsdag. Se https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/nav-og-altinn-tjenester/inntektsmelding for nærmere informasjon.
  • Det er verdt å merke seg at hvis du skal legge til et tidsrom, f.eks. en eller flere Arbeidsgiverperioder, så trykker du den grønne plussen. Du får da tilgang til å legge til dato Fra og med og dato Til og med. Trenger du flere rader trykker du plussen på nytt. Den lille røde x-en til høre for et datointervall sletter raden.
  • OBS: Vi har her utvidet bildet slik at alle felter synes. Du kan oppleve at du ikke ser den nederste delen. I så fall vil du ha en scrollbar/«heis» til høyre i bildet.

På arkfane Naturalytelser oppgir du om naturalytelser faller bort i perioden, og når de eventuelt er tilgjengelige igjen.

 

 

Tilbake til hovedartikkel

Videre til artikkel om forklaring til feltene

Videre til Levere inntektsmelding