Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Feilmelding Smalldatetime

Execute failed: The conversion of a varchar data type to smalldatetime data type resulted in an out-of-range value.

1 feilmelding_2.png

Denne meldingen betyr at det er noe feil i et datofelt. Sjekk at alle datoer er korrekte.

I bilagsregistrering kan det være nyttig å sette inn feltet for Forfallsdato og sjekke dette feltet også. For å sette inn felt, se her.

Dersom maskinen har feile regionale innstillinger vil også denne meldingen kunne komme, gå da til Kontrollpanel – Region/Område og sett innstillingene til Norsk, se mer info her.