Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Anleggsregister - knapperaden

Hjem-arkfanen på Faste register - Anleggsregister

Hjem

anleggsregister_bilde2.png

Knapperaden:

I knapperaden øverst, under Hjem, finner du de mest brukte funksjonene. De er:
 
Ny: Tømmer bildet og gjør klart for å opprette nytt anleggsmiddel.  

Slett: Sletter aktivt anleggsmiddel.
 
Lagre: Lagrer nytt anleggsmiddel, eller lagrer endringer utført på aktivt anleggsmiddel.
 
Frem/Tilbake: Knappene du finner her kan du benytte til å bla mellom oppføringene i registeret.
 
Finn: Benyttes for å søke opp et anleggsregister. Du får tilgang til både å søke i ditt kunderegister, og i Telefonkatalogen.
 
Lag ny: Opprett ny i underregister (F3). Denne funksjonen kan benyttes for å opprette en ny oppføring i et underregister. Stå f.eks i feltet Stilling og trykk denne knappen. Du får da tilgang til opprette nye stillinger. Denne knappen finnes i de fleste registreringsbilder, og vil gi tilgang til å opprette en ny i det registeret som det feltet man har markert tilhører.
 
Liste: Dersom du velger denne knappen vil du få listevisning av anleggsmidlene.
 
Bokføre avskriving: Bokfører avskrivning på valgte anleggsmidler i henhold til de avskrivingsmodellen som er spesifisert på anleggsmiddelet.
 
Tilbakeføre avskriving: Dersom du har bokført avskriving via systemet og ønsker å kreditere bilaget kan du velge denne knappen.
 
Påkoste anleggsmiddel: Dersom du oppgraderer et anleggsmiddel kan dette nå gjøres som en påkostning. Du oppgir datoen og summen for påkostningen. Du får da opplyst i grått felt hva som blir den nye restverdien på det aktuelle anleggsmiddelet. Legg til en beskrivelse for hva påkostningen gjelder og velg om påkostningen skal bokføres eller ikke. Leverandørkonto fylles bare ut dersom man velger å bokføre.
 
Realisere anleggsmiddel: Enten du vil selge, nedskrive, eller utrangere et anleggsmiddel brukes denne veiviseren.