Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Budsjett - menylinjen

Forklaring til de ulike menyene/knappene i budsjettregistreringsbildet

Menyvalg: Registrere - Budsjettregistrering

3_budsjett_hjem.png

Hjem:

Blank ut: Tøm skjermbildet for poster.

Generer budsjett: Denne viser veiviseren for å generere budsjett.

Lagre Lagre budsjettpostene du har registrert i bildet.

Modus: Her velger du hvilken modus/oppsett registreringsbildet skal ha. Du kan opprette flere ulike. Se denne artikkelen for forklaring.

Budsjettversjon: Velg hvilken budsjettversjon, altså hvilket budsjett du skal registrere på. (Dersom du mener det alt skal finnes tall i den budsjettversjonen du velger, men det er ingen tall som viser, velg Verktøy - Alternativer og sett hake for Vis tidligere føringer.)

Periodisering: Dersom du har opprettet egne periodiseringsnøkler, så kan du velge en av dem her. Systemet vil så foreslå å periodisere nye poster ut fra denne nøkkelen.

Lukk : Lukker skjermbildet, systemet spør om du vil lagre.

 

Rediger

3_budsjett_rediger.png

Modusinnstillinger: Det er mulig å definere hvilke felter du ønsker å ha med i registreringsskjermbildet. Dersom du for eksempel ikke bruker avdeling i budsjettregistrering kan du fjerne feltet fra skjermbildet. Ønsker du å budsjettere på andre konteringsdimensjoner kan felt legges til. Se egen artikkel for forklaring.

Budsjettversjoner: Her kan du opprette nye budsjett, eller rediger egenskapene til eksisterende budsjett.

Periodiseringsnøkler: Her kan man sette opp ulike nøkler for hvordan man ønsker at fordelingen pr måned skal være, og så vil systemet foreslå den fordelingen som er satt opp i de ulike nøklene ved registrering av nye psoterl.

Se tidligere føringer (Aktiv linje): Viser eget vindu for linjen du står på. Dersom kontoen på linjen har blitt akkumulert ved flere føringer, vil dette valget vise alle poster ført på kontoen på budsjettversjonen.

 

Verktøy

3_budsjett_verktøy.png

Export:  Når du har budsjettposter i skjermbildet, vil dette valget åpne Microsoft Excel og vise postene i et ark klart for videre bearbeiding i excel. Det kun hovedpostene som blir eksportert. Her ser du et eksempel:

23_exce_1.png

 

Generere budsjett: er en funksjon for å kunne generere budsjettposter på bakgrunn av regnskaps- eller et annet budsjett. Se forklaring i egen artikkel.

Alternativer: Her kan du sette to ulike alternativer:

  • Hvilket budsjett skal settes som ramme? I dette feltet kan definere et budsjett som ramme for budsjettet du registrerer på. Det er tallene fra dette budsjettet som viser i Sum ramme-feltene.  Tallene i visningen her blir ikke summert, men fungerer kun som veiviser i ditt registreringsarbeid. Det er altså et verktøy du kan benytte dersom du skal ha et annet budsjett som mal. Det eneste denne innstillingen gjør er altså å vise tallene fra valgt budsjett i feltet Sum ramme.
  • Vis tidligere føringer: Dersom denne er på vil du se tidligere føringer i budsjettet når du går inn for å arbeide videre med det. Dette vil forenkle arbeidet med budsjettet.

 

Hjelp

Tilgang til hjelpefilen på det nivået du er på i systemet.