Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Kundekortet - Vis

Arkfanen Vis i kundekort-menyen

15_kundekort_vis.png

Flere av funksjonene i denne menyen er beskrevet under Hjem. De andre er:  

Kart: Viser kart med kunden sin adresse i nettleser.  

Kjørerute: Viser strekningen fra klientadressen til adressen på kunden i nettleser som en kjørerute.  

Oppslag i enhetsregister: Her kan du slå opp kunden i Brønnøysundregistrene. Det gir f.eks oppdatert regnskapsinformasjon for kunden.  

Økonomiposter: Du finner mer informasjon i egen artikkel Økonomiposter

Telefonkatalogen: De ulike valgene her er beskrevet i egen artikkel om Telefonkatalogen-funksjonen