Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Regnskapsinnstillinger

Under Systeminnstillinger finner du de mest sentrale innstillingene for klienten. Det er f.eks mva-satser, grunnlagskonti og mva-konti. Når man oppretter en klient blir et standard oppsett lagt inn.  

NB: Gjør aldri endring på systeminnstillinger, spesielt ikke regnskapsinnstillinger, etter at du har tatt klienten i bruk. For spørsmål, ta kontakt med support@unimicro.no .

Systeminnstillinger-arkfanen er delt inn i underkategorier. Du har Regnskapsinnstillinger og Fakturainnstillinger. Du får korrigere på innstillinger for begge moduler her, enten du står i regnskapsmodulen eller fakturamodulen.  
Når du klikker på en kategori får du opp alle feltene i kategorien.De to hovedkategoriene er delt inn i underkategorier for å enklere finne frem til det man behøver.  

klient2.jpg


Forklaring til feltene  - Regnskapsinnstillinger 

NB: Det er svært viktig at man ikke benytter samme kontonummer på flere steder under regnskapsinnstillinger. Hvert felt må ha sitt unike balansekontonummer.

 

Mva satser og avvik

Merverdiavgiftsats høy sats: Sats for høy sats. For 2020 er dette 25. Mva-kodene henter sats herifra.  

Merverdiavgift mellomsats: Sats for mellomsats. For 2020 er dette 15. Mva-kodene henter sats herifra.  

Merverdiavgift lav sats: Sats for lav sats. For 2020 er dette 12. Mva-kodene henter sats herifra.  

Merverdiavgift marine ressurser: Sats for marine ressurser "fiskerimoms". For 2020 er dette 11,11. Mva-kodene henter sats herifra.

 

 

Kontonr (mva beløp)

Dette er de mva-konti som brukes fra regnskapsår 2017. For hver mva-kode/SAF-T-kode finnes det en* tilhørende balansekonto. Utgående eller inngående mva blir ført mot disse konti når du benytter mva-kode, samt at grunnlaget for mva blir spesifisert i et eget felt. (Du skal aldri føre manuelt mot mva-konti.) Altså; mva-kodene posterer mot den kontoen som er spesifisert for den enkelte kode, og mva-oppgjøret henter tallene fra denne kontoen.

Nedenfor har vi listet opp alle konto-innstillingene. Vi har også skrevet inn hvilken SAF-T-kode det gjelder i parantes. Det er kun utvidet forklaring til de feltene som har spesiell behandling.

OBS: Det er veldig viktig at ikke samme kontonummer står i flere felter. Hver kode må ha sin unike konto.

*Enkelte mva-koder/SAF-T-koder skal føre både utgående og inngående mva. Disse kodene har derfor to konto-felt.

 

Oppgjørskonto mva: Den kontoen systemet fører skyldig (evt tilgode) mva for terminen mot når du kjører mva-oppgjør. Det er også denne kontoen du fører betaling av mva mot.

Kontonr utgående mva høy sats: (SAF-T-kode 3)

Kontonr utgående mva mellomsats: (SAF-T-kode 31)

Kontonr utgående mva sats for marine ressurser: (SAF-T-kode 32)

Kontonr utgående mva lav sats: (SAF-T-kode 33)

Kontonr mvafritt salg (nullsats): (SAF-T-kode 5)

Kontonr innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt: (SAF-T-kode 51)

Kontonr utførsel av varer og tjenester: (SAF-T-kode 52)

Kontonr ingen mvabehandling (inntekter): (SAF-T-kode 7)

Kontonr ingen mvabehandling (anskaffelser): (SAF-T-kode 0 - ikke i bruk - tilsvarende uni mvakode 9)

Kontonr omsetning utenfor merverdiavgiftsloven: (SAF-T-kode 6)

Kontonr inngående mva høy sats: (SAF-T-kode 1)

Kontonr inngående mva mellomsats: (SAF-T-kode 11)

Kontonr. inngående mva sats for marine ressurser: (SAF-T-kode 12)

Kontonr inngående mva lav sats: (SAF-T-kode 13)

Kontonummer Fradrag for innførsel høy sats: (SAF-T-kode 14)

Kontonummer Fradrag for innførsel mellomsats: (SAF-T-kode 15)

Kontonummer grunnlag ved innførsel av varer uten fradrag: (SAF-T-kode 20) Denne momskoden/tallene fra denne kontoen skal ikke med i mva-meldingen.

Kontonummer grunnlag ved innførsel av varer, høy sats: (SAF-T-kode 21) Denne momskoden/tallene fra denne kontoen skal ikke med i mva-meldingen.

Kontonummer grunnlag ved innførsel av varer, mellomsats: (SAF-T-kode 22) Denne momskoden/tallene fra denne kontoen skal ikke med i mva-meldingen.

Kontonummer grunnlag ved innførsel av varer (nullsats): (SAF-T-kode 23) Denne momskoden/tallene fra denne kontoen skal ikke med i mva-meldingen.

Kontonr innførsel av varer med fradrag for innførselsmva høy sats (ut): (SAF-T-kode 81)

Kontonr innførsel av varer med fradrag for innførselsmva høy sats (inn): (SAF-T-kode 81)

Kontonr innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva høy sats: (SAF-T-kode 82)

Kontonr innførsel av varer med fradrag for innførselsmva mellomsats (ut): (SAF-T-kode 83)

Kontonr innførsel av varer med fradrag for innførselsmva mellomsats (inn): (SAF-T-kode 83)

Kontonr innførsel av varer uten fradrag for innførselsmva mellomsats: (SAF-T-kode 84)

Kontonr innførsel av varer som det ikke skal beregnes mervediavgift av: (SAF-T-kode 85)

Kontonr tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva høy sats (ut): (SAF-T-kode 86)

Kontonr tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva høy sats (inn): (SAF-T-kode 86)

Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva høy sats: (SAF-T-kode 87)

Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva lav sats (ut): (SAF-T-kode 88)

Kontonr tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva lav sats (inn): (SAF-T-kode 88)

Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva lav sats: (SAF-T-kode 89)

Kjøp av klimakvoter eller gull med fradrag for mva (ut): (SAF-T-kode 91)

Kjøp av klimakvoter eller gull med fradrag for mva (inn): (SAF-T-kode 91)

Kjøp av klimakvoter eller gull uten fradrag for mva: (SAF-T-kode 92)

 

Momskompensasjon

Dette er de konti som benyttes av systemet når du fører momskompensasjon

Betalt mva drift: Resultatkonto (utgiftsføring av mva-delen)  

Mva Refusjonskrav drift: Resultatkonto (inntektsføring av mva-delen)  

Betalt mva investering: Resultatkonto (utgiftsføring av mva-delen)  

Mva Refusjonskrav investering: Resultatkonto (inntektsføring av mva-delen)  

Momskompensasjon: Balansekonto (oppgjørskonto momskomp.)  

Gr.lag momskomp. Høy sats drift: Balansekonto (gr.lagskonto Høy sats)  

Motkonto gr.lag Høy sats drift: Balansekonto (motkonto Høy sats)  

Gr.lag momskomp. Lav sats drift: Balansekonto (gr.lagskonto Lav sats)  

Motkonto gr.lag Lav sats drift: Balansekonto (motkonto Lav sats)

Gr.lag momskomp. Pers.transp. drift: Balansekonto (gr.lagskonto Pers.transp.)  

Motkonto gr.lag Pers.transp. drift: Balansekonto (motkonto Pers.transp.)  

Gr.lag momskomp. 0% drift: Balansekonto (gr.lagskonto 0%)  

Motkonto gr.lag 0% drift: Balansekonto (motkonto 0%)  

Gr.lag momskomp. Høy sats inv.: Balansekonto (gr.lagskonto Høy sats)  

Motkonto gr.lag Høy sats inv.: Balansekonto (motkonto Høy sats)  

Gr.lag momskomp. Lav sats inv.: Balansekonto (gr.lagskonto Lav sats)  

Motkonto gr.lag Lav sats inv.: Balansekonto (motkonto Lav sats)  

Gr.lag momskomp. Pers.transp.inv.: Balansekonto (gr.lagskonto Pers.transp.)  

Motkonto gr.lag Pers.transp. inv.: Balansekonto (motkonto Pers.transp.)  

Gr.lag momskomp. 0% inv.: Balansekonto (gr.lagskonto 0%)  

Motkonto gr.lag 0% inv.: Balansekonto (motkonto 0%)  

 

Særregnskap

Laveste prosjektkontonr: La denne stå med de verdiene som er foreslått  

Høyeste prosjektkontonummer: La denne stå med de verdiene som er foreslått  

 

Diverse

Interimskonto direkteremittering: Den kontoen som returfilposter direkte remittering blir ført mot dersom systemet ikke finner korrekt leverandørpost. Systemet henter nå denne kontoen fra Periodiske rutiner -> Remittering -> Innstillinger. Det er også denne kontoen systemet fører remitteringsposten mot dersom du ikke velger å benytte returfil.  

Hovedbokskonto bank for remittering: Ikke i bruk lengre  

Kontonummer tilfeldige kunder: Det kontonummeret som blir foreslått benyttet i butikkdata-modulen  

Feilkonto (transaksjoner): Opplysningsfelt  

Sluttmåned/Startmåned: Disse feltene skal normalt være fyllt ut med hhv 1 og 12. Dersom du benytter avvikende regnskapsår angir du her hvilken periode som skal være startmåned og hvilken som skal være sluttmåned. Skal du f.eks føre september til august setter du startmåned til 9 og sluttmåned til 8.
Dersom du skal føre avvikende regnksapsår må du alltid ligge ett år på forskudd. Skal du føre regnskapsåret september 2021 til august 2022 må du opprette regnskapsår 2022 i systemet og føre hele året i det. NB: Gjør aldri endringer på disse innstillingene etter at du har begynt å føre på klienten.  

Kontonummer kontantrabatt: Dersom du har satt opp systemet for bruk av kontantrabatt ved remittering, fyller du inn kontonummeret kontantrabatten skal føres mot i dette feltet (resultatkonto)  

Slå av automatisk saldooverføring: Dersom denne har hake på, vil systemet ikke spørre om du ønsker å overføre saldo etter at du har vært inne og ført på et tidligere regnskapsår. Da må du huske å overføre saldo selv.  

Ignorer øvre grense på nummerserier: Dersom du ikke ønsker advarsel når en bilagsserie passerer det du har satt som øverste grense/høyeste, setter du på denne haken. 

SAF-T mapping: Her velger du fra nedtrekksmenyen hvilken type kontogrupper du skal benytte i SAF-T filen. Du har valget mellom SAF-T standard 2-sifret, SAF-T standard 4-sifret eller SAF-T Kistra art. Valget du gjør her bestemmer hvilken type SAF-T konti du kan koble dine hovedbokskonti mot. Når du åpner SAF-T eksportbildet første gang vil systemet foreslå denne innstillingen, ut fra den kontoplanen som finnes, samt mappe de konti som er entydig mapping på. Du finner mer informasjon her.

Mva konto justering, Mva konto TapPåKrav, Mva konto Tilbakeføring, Mva konto Uttak: Spesifiser kontonr du fører mot dersom du skal oppgi spesifikasjon i mva-meldingen. Feltene er tilgjengelige fra versjon 3.70.33. Mer informasjon her.

 

Kontonr før 2017 (mva beløp)

Dette er de mva-konti som benyttes på regnskapsår før 2017

Kontonr utgående mva høy sats: Kontonr som skyldig mva høy sats blir ført mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Kontonr utgående mva mellomsats: Kontonr som skyldig mva mellomsats blir ført mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Kontonr utgående mva tjenester utland: Kontonr som skyldig mva høy sats for tjenester utland blir ført mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Kontonr utgående mva lav sats: Kontonr som skyldig mva lav sats blir ført mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Kontonr inngående mva høy sats: Kontonr som inngående mva høy sats blir ført mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Kontonr inngående mva mellomsats: Kontonr som inngående mva mellomsats blir ført mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Kontonr inngående mva lav sats: Kontonr som inngående mva lav sats blir ført mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Avvik i prosent (ing. m.v.a.) / Avvik i prosent (inv. Avgift) / Avvik i prosent (utg. m.v.a.): xxx Dette feltet er utgått, men finnes gjerne på tidligere regnskapsår.xxx Avviksprosenter brukes dersom bedriften er delvis avgiftspliktig eller fradragsberettiget. Eksempel på bruk av avviksprosent: Dersom 47% av din bedrift er innenfor avgiftsområde legger du inn 47 som avviksprosent på inngående og utgående MVA. Det finnes egne mva-koder som benytter denne avvikssatsen. I dag anbefaler vi heller å opprette egne mva-koder for avvikende mva, enn å benytte de forhåndsopprettede avvikskodene. Se avsnittet om Forholdsmessig fradrag for mer informasjon om dette.

 

Grunnlagskonto og motkonto.

Dette er de grunnlagskonti for mva som benyttes på regnskapsår før 2017

Grunnlag avgiftsfri omsetning: Den kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftsfri omsetning mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto avgiftsfri omsetning: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftsfri omsetning mot. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag avgiftspliktig omsetning: Den kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning høy sats mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto avgiftspliktig omsetning: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning høy sats mot. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag omsetning utenfor området: Den kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftsfri omsetning utenfor området mot (mva-kode 10 i regnskap). Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto omsetning utenfor området: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftsfri omsetning utenfor området mot (mva-kode 10 i regnskap). Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag avg.pl omsetning mellomsats: Den kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning mellomsats mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto avg.pl omsetning mellomsats: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning mellomsats mot. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag inngående avgift høy sats: Den kontoen systemet fører grunnlaget for inngående avgift høy sats mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto inngående avgift høy sats: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for inngående avgift høy sats mot. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag inngående avgift mellomsats: Den kontoen systemet fører grunnlaget for inngående avgift mellomsats mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto inngående avgift mellomsats: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for inngående avgift mellomsats mot. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag utgående avgift tjenester utland: Den kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning tjenester utland. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto utgående avgift tjenester utland: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning tjenester utland. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag utgående mva lav sats: Den kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning lav sats mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto utgående mva lav sats: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning lav sats mot. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag inngående avgift lav sats: Den kontoen systemet fører grunnlaget for inngående avgift høy sats mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto inngående avgift lav sats: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for inngående avgift høy sats mot. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.   De neste konti gjelder dersom denne klienten skal benytte funksjonen for momskompensasjonsoppgjør