Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Regnskapsinnstillinger

Under Systeminnstillinger finner du de mest sentrale innstillingene for klienten. Det er f.eks mva-satser, grunnlagskonti og mva-konti. Når man oppretter en klient blir et standard oppsett lagt inn.  

NB: Gjør aldri endring på systeminnstillinger, spesielt ikke regnskapsinnstillinger, etter at du har tatt klienten i bruk. For spørsmål, ta kontakt med support@unimicro.no .

Systeminnstillinger-arkfanen er delt inn i underkategorier. Du har Regnskapsinnstillinger og Fakturainnstillinger. Du får korrigere på innstillinger for begge moduler her, enten du står i regnskapsmodulen eller fakturamodulen.  
Når du klikker på en kategori får du opp alle feltene i kategorien.De to hovedkategoriene er delt inn i underkategorier for å enklere finne frem til det man behøver, men vi velger å ta for oss felt for felt nedover.  

4_regnskapsinnstillinger_1.png


Forklaring til feltene  - Regnskapsinnstillinger 

NB: Det er svært viktig at man ikke benytter samme kontonummer på flere steder under regnskapsinnstillinger. Hvert felt må ha sitt unike balansekontonummer.

Merverdiavgiftsats høy sats: Sats for høy sats. For 2010 er dette 25. Mva-kodene henter sats herifra.  

Merverdiavgift mellomsats: Sats for mellomsats. For 2010 er dette 14. Mva-kodene henter sats herifra.  

Merverdiavgift lav sats: Sats for lav sats. For 2010 er dette 8. Mva-kodene henter sats herifra.  

Avvik i prosent (ing. m.v.a.) / Avvik i prosent (inv. Avgift) / Avvik i prosent (utg. m.v.a.): Avviksprosenter brukes dersom bedriften er delvis avgiftspliktig eller fradragsberettiget. Eksempel på bruk av avviksprosent: Dersom 47% av din bedrift er innenfor avgiftsområde legger du inn 47 som avviksprosent på inngående og utgående MVA. Det finnes egne mva-koder som benytter denne avvikssatsen. I dag anbefaler vi heller å opprette egne mva-koder for avvikende mva, enn å benytte de forhåndsopprettede avvikskodene. Se avsnittet om Forholdsmessig fradrag for mer informasjon om dette.  

Kontonr utgående mva høy sats: Kontonr som skyldig mva høy sats blir ført mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Kontonr utgående mva mellomsats: Kontonr som skyldig mva mellomsats blir ført mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Kontonr utgående mva tjenester utland: Kontonr som skyldig mva høy sats for tjenester utland blir ført mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Kontonr utgående mva lav sats: Kontonr som skyldig mva lav sats blir ført mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Kontonr inngående mva høy sats: Kontonr som inngående mva høy sats blir ført mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Kontonr inngående mva mellomsats: Kontonr som inngående mva mellomsats blir ført mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Kontonr inngående mva lav sats: Kontonr som inngående mva lav sats blir ført mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Oppgjørskonto mva: Den kontoen systemet fører skyldig (evt tilgode) mva for terminen mot når du kjører mva-oppgjør. Det er også denne kontoen du fører betaling av mva mot.  

Grunnlag avgiftsfri omsetning: Den kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftsfri omsetning mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto avgiftsfri omsetning: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftsfri omsetning mot. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag avgiftspliktig omsetning: Den kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning høy sats mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto avgiftspliktig omsetning: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning høy sats mot. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag omsetning utenfor området: Den kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftsfri omsetning utenfor området mot (mva-kode 10 i regnskap). Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto omsetning utenfor området: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftsfri omsetning utenfor området mot (mva-kode 10 i regnskap). Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag avg.pl omsetning mellomsats: Den kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning mellomsats mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto avg.pl omsetning mellomsats: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning mellomsats mot. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag inngående avgift høy sats: Den kontoen systemet fører grunnlaget for inngående avgift høy sats mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto inngående avgift høy sats: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for inngående avgift høy sats mot. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag inngående avgift mellomsats: Den kontoen systemet fører grunnlaget for inngående avgift mellomsats mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto inngående avgift mellomsats: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for inngående avgift mellomsats mot. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag utgående avgift tjenester utland: Den kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning tjenester utland. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto utgående avgift tjenester utland: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning tjenester utland. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag utgående mva lav sats: Den kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning lav sats mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto utgående mva lav sats: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for avgiftspliktig omsetning lav sats mot. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.  

Grunnlag inngående avgift lav sats: Den kontoen systemet fører grunnlaget for inngående avgift høy sats mot. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter omsetningstall fra denne kontoen.  

Motkonto inngående avgift lav sats: Den andre kontoen systemet fører grunnlaget for inngående avgift høy sats mot. Denne posten har motsatt fortegn av det som blir ført mot den forrige grunnlagskontoen, slik at det til sammen blir 0. Mva-kodene posterer mot denne kontoen, og mva-oppgjøret henter tall fra denne kontoen.   De neste konti gjelder dersom denne klienten skal benytte funksjonen for momskompensasjonsoppgjør  

Betalt mva drift: Resultatkonto (utgiftsføring av mva-delen)  

Mva Refusjonskrav drift: Resultatkonto (inntektsføring av mva-delen)  

Betalt mva investering: Resultatkonto (utgiftsføring av mva-delen)  

Mva Refusjonskrav investering: Resultatkonto (inntektsføring av mva-delen)  

Momskompensasjon: Balansekonto (oppgjørskonto momskomp.)  

Gr.lag momskomp. Høy sats drift: Balansekonto (gr.lagskonto Høy sats)  

Motkonto gr.lag Høy sats drift: Balansekonto (motkonto Høy sats)  

Gr.lag momskomp. Lav sats drift: Balansekonto (gr.lagskonto Lav sats)  

Motkonto gr.lag Lav sats drift: Balansekonto (motkonto Lav sats)

Gr.lag momskomp. Pers.transp. drift: Balansekonto (gr.lagskonto Pers.transp.)  

Motkonto gr.lag Pers.transp. drift: Balansekonto (motkonto Pers.transp.)  

Gr.lag momskomp. 0% drift: Balansekonto (gr.lagskonto 0%)  

Motkonto gr.lag 0% drift: Balansekonto (motkonto 0%)  

Gr.lag momskomp. Høy sats inv.: Balansekonto (gr.lagskonto Høy sats)  

Motkonto gr.lag Høy sats inv.: Balansekonto (motkonto Høy sats)  

Gr.lag momskomp. Lav sats inv.: Balansekonto (gr.lagskonto Lav sats)  

Motkonto gr.lag Lav sats inv.: Balansekonto (motkonto Lav sats)  

Gr.lag momskomp. Pers.transp.inv.: Balansekonto (gr.lagskonto Pers.transp.)  

Motkonto gr.lag Pers.transp. inv.: Balansekonto (motkonto Pers.transp.)  

Gr.lag momskomp. 0% inv.: Balansekonto (gr.lagskonto 0%)  

Motkonto gr.lag 0% inv.: Balansekonto (motkonto 0%)  

Laveste prosjektkontonr: La denne stå med de verdiene som er foreslått  

Høyeste prosjektkontonummer: La denne stå med de verdiene som er foreslått  

Interimskonto direkteremittering: Den kontoen som returfilposter direkte remittering blir ført mot dersom systemet ikke finner korrekt leverandørpost. Systemet henter nå denne kontoen fra Periodiske rutiner -> Remittering -> Innstillinger. Det er også denne kontoen systemet fører remitteringsposten mot dersom du ikke velger å benytte returfil.  

Hovedbokskonto bank for remittering: Ikke i bruk lengre  

Kontonummer tilfeldige kunder: Det kontonummeret som blir foreslått benyttet i butikkdata-modulen  

Feilkonto (transaksjoner): Opplysningsfelt  

Sluttmåned/Startmåned: Disse feltene skal normalt være fyllt ut med hhv 1 og 12. Dersom du benytter avvikende regnskapsår angir du her hvilken periode som skal være startmåned og hvilken som skal være sluttmåned. Skal du f.eks føre september til august setter du startmåned til 9 og sluttmåned til 8.
Dersom du skal føre avvikende regnksapsår må du alltid ligge ett år på forskudd. Skal du føre regnskapsåret september 2014 til august 2015 må du opprette regnskapsår 2015 i systemet og føre hele året i det. NB: Gjør aldri endringer på disse innstillingene etter at du har begynt å føre på klienten.  

Kontonummer kontantrabatt: Dersom du har satt opp systemet for bruk av kontantrabatt ved remittering, fyller du inn kontonummeret kontantrabatten skal føres mot i dette feltet (resultatkonto)  

Slå av automatisk saldooverføring: Dersom denne har hake på, vil systemet ikke spørre om du ønsker å overføre saldo etter at du har vært inne og ført på et tidligere regnskapsår. Da må du huske å overføre saldo selv.  

Ignorer øvre grense på nummerserier: Dersom du ikke ønsker advarsel når en bilagsserie passerer det du har satt som øverste grense/høyeste, setter du på denne haken.