Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Kontrollbildet

Kontrollbildet gir deg raskt oversikt over om det er balanse i regnskapet.

Menyvalg: Forespørsel - Kontrollbilde

Vi har laget en film om kontrollbildet.

Uni Økonomi kan i tillegg til vanlige data som kunden registrerer inn, få data fra andre kilder. Mest vanlig er dette i forbindelse med innlesing av data fra andre systemer, for eksempel ved konvertering av data. Disse dataene går ikke alltid gjennom de samme kontrollrutiner som vanlig registrerte data og kan skape problemer for systemet videre. Kontrollbildet hjelper til med å avdekke slike problemer.

Når selve kontrollbildet kommer opp, viser dette en total avstemming av regnskapet.


25_kontrollbilde.png

Dersom kolonnen Trans/Bilag viser differanse, har systemet en reell differanse. Denne finner du lett ved å gå inn på rapporter-> avstemming og velge rapporten bilagsdifferanser.

Merk: Dersom differansen tilsvarer resultatet for forrige år, eller dersom det kun er i bilag 0 (inngående balanse) det finnes bilagsdifferanse, så er problemet at årsoppgjørspostene for forrige år ikke er ført. Denne differansen vil altså vise på nytt år inntil du har disponert resultatet for året før og overført saldo.

Dersom det er forskjell i differansen i de 3 kolonnene (hovedbok-periodetall-trans/bilag) bør du kjøre rutinen for gjenoppbygging av saldo (Hovedmenyen i regnskap -> Fil -> Systemverktøy -> Gjenoppbygging av saldo fra transaksjoner). Viser nytt kontrollbilde fortsatt differanse er det mest sannsynlig at det er noe feil med systeminnstillinger i forhold til kontoplan eller at det er lastet inn posteringer til en konto som ikke finnes. Kontakt Uni Micro AS hvis du ikke kommer videre.

Hvis det er differanse i de 2 nederste gruppene som gjelder avstemming hovedbok-reskontro skyldes dette i de fleste tilfeller at det er foretatt posteringer direkte på samlekontoen i hovedbok (for eksempel 1500 og 2400). Gå til forespørsel på konto (ex. 1500) og vis alle transaksjoner. Tekstfeltet i bilaget vil vise tydelig hvilke transaksjoner systemet har laget (®) og hvilke som kommer fra andre kilder.