Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Autobank - Direkte remittering via SFTP mot Aritma (ZData)

Zdata har endret navn til Aritma.

Fra versjon 3.71 har du mulighet til å inngå direkte remitteringsavtale (i Unimicro V3 kalles dette autobank-avtale) via SFTP mot Aritma (ZData). Tidligere har vi kun kunnet tilby dette via Nets.

Med en autobank-avtale trenger du ikke laste opp/ned filer til bank selv. Filene blir sendt direkte til banken, via Aritma (ZData). Du sender remitteringsfil fra Uni og må godkjenne denne før betalingen blir gjennomført. Dette gjøres i nettbanken, men må i noen tilfeller gjøres på portalen til Aritma (ZData). Dette vil Aritma (ZData) informere om i informasjonen de sender ut. Returfiler blir så tilgjengelig i programmet når de er behandlet i banken.


For å kunne benytte autobank remittering via Aritma (ZData) må du ha en remitteringsavtale med banken. I tillegg må du ha en avtale med Aritma (ZData). Her er stegene for å få opprettet avtalene:

  1. Gå inn på linken https://openbanking-onboarding.aritma.app/ og legg inn nødvendig informasjon. Når du har trykt Fullfør må du lese informasjonen som kommer ang. hvordan du skal informere banken din om at du ønsker remittering via Aritma (ZData).
  2. Informer banken på måten som ble beskrevet i skjemaet over.
  3. Banken sender så detaljer til Aritma (ZData), som oppretter nøkler og kundeid til avtalen.
  4. Aritma (ZData) sender så kundeid og nøkkel til kontaktperson hos dere.
  5. Kundeid og nøkkel legges inn mot aktuell klient i Unimicro V3. Du finner fremgangsmåten i linken under avsnitt Oppsett nedenfor. Ta kontakt med support@unimicro.no dersom dere ønsker hjelp med oppsettet. Hjelp til oppsett blir fakturert for medgått tid.

 

Kostnader med autobank remittering via Aritma (ZData):
Du finner prisoversikt her. I tillegg vil banken ha en kostnad for en remitteringsavtale.

 

Oppsett:

Her finner du informasjon om oppsett og hvordan du får lagt inn opplysningene du mottar fra Aritma (ZData).
Du kan gjennomføre oppsettet selv, eller bestille hjelp av en konsulent på support@unimicro.no . Oppsettet blir fakturert for medgått tid, etter gjeldende sats. Vi fakturerer pr påbegynte halvtime. (Oppsettet tar vanligvis ca 30-60 min.)

Tilbake til Autobank
Til remittering