Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Differanser/bilagsdifferanser

Det er viktig å gå igjennom tallene ved årsslutt og finne eventuelle differanser.

Vi har laget en del rapporter som kan være til hjelp her.

I rapportoversikten er det en mappe som heter Avstemming og i denne mappen finner du en del rapporter som kan være nyttige å sjekke, spesielt ved årsslutt, men gjør det gjerne i løpet av året også.

Spesielt rapporten Bilagsdifferanser er nyttig da den vil vise dersom det ligger bilag som ikke balanserer. Det er mulig å føre et bilag som ikke balanserer i Uni, men du vil alltid få opp en advarsel om dette:

1 diff.png

Under Forsepørsel ligger knappen Kontrollbilde. Den vil også gi deg nyttig informasjon om det er differanser her som må rettes opp i. Mer informasjon om kontrollbildet her.

Se også egen artikkel for avstemming av regnskapet