Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Avstemme regnskapet

Det første man bør gjøre er å gå inn på Forespørsel og kontrollbilde for å se etter differanser. Er det differanser på debitorer eller kreditorer bør det kontrolleres om det er ført bilag direkte på konto 1500 eller 2400.

Manuelle posteringer på disse kontoene SKAL ikke forekomme. Her skal det kun være systemgenererte posteringer. (Tips, gå inn på kontrollbildet på de ulike årstall bakover og finn det første året med differanse. Der finnes det sannynligvis manuelle posteringer mot samlekonto.)


Differanser mellom resultat og balanse kan tyde på at tidligere år ikke er fullført med revisors posteringer/postering av årsresultat, eller at det ikke er overført saldo fra året før (Fil>Systemverktøy>Overføre saldo til neste års I.B.). Ofte skyldes det at revisorposteringene er ført med mva, selv om det ikke skulle være med mva. Eller så har du ført noen bilag etter at du leverte regnskapet til revisor, slik at posteringene fra revisor ikke tar hensyn til alt. Se egen artikkel om disponering av resultat.


Videre må man kontrollere om det er bilagsdifferanser (bilag som ikke balanserer). Gå inn på Rapportoversikt under arkfanen Hjem. Velg Avstemming->Bilagsdifferanser.

 

bilde1_avstem.png

 

Denne rapporten viser eventuelle differanser slik at du finner tilbake til de bilagene som eventuelt må korrigeres.

 

bilde2.png

 

Kontroller videre at åpne poster kunder / åpne poster leverandører samsvarer med konto 1500 / 2400. Ta ut rapportene under Journal/kontoutskrifter> Åpne poster kunde/leverandør. Pass på at du setter datoen rett slik at utvalget blir riktig.

 

bilde3.png

 

bilde4.png

 

Totalsummen på denne rapporten skal være lik saldoen på konto 1500 (siden dette er kunder)

 

bilde5_avstem.png

 

Dersom disse ikke samsvarer, må man kjøre rutinen Gjenoppbygge registeret for kunder/leverandører


Når dette er gjort er saldobalansen/råbalansen et godt utgangspunkt for å avstemme balansen slik at saldoen på balansekontoene er riktig. Uni Økonomi har også et tilleggsprodukt, som effektiviserer og forenkler avstemming av bank, interim, mellomværende og kunde/leverandør kontoer. Du kan lese mer om bankavstemming her