Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Enkel bilagsføring

Vi vil her gå igjennom enkel bilagsføring og tips.
Menyvalg: Hjem – Bilagsregistrering

Du kan også se film om emnet her.

1 registrering.png

For forklaring til de enkelte knappene oppe i bildet, se her.

Du kan ha forskjellige modus etter hva som passer deg best, les mer om modus her


Systemet foreslår neste ledige nummer i nummerserien og dagens dato. For å fylle inn Konto kan du enten skrive inn nummeret eller navnet til kontoen eller du kan søke etter den. F4 tar deg inn i søkebildet, det samme gjør knappen med tre prikker som kommer opp i feltet når du setter markøren der. F3 lar deg opprette ny konto.


Mva-kode blir fylt ut automatisk etter hva som er registrert på kontoen du valgte, men du har mulighet til å overstyre denne.


Dersom du bruker dimensjoner for Prosjekt, Avdeling el.l. skal det fylles ut på respektivt sted.


Under tekst kan du velge å bruke en av standardtekstene som ligger i programmet, opprette ny standard tekst eller skrive inn manuelt. Dersom du ønsker å opprette egne tekster vedlikeholdes dette under Faste registre – Faste bilagstekster. Du kan bare trykke tallet for den aktuelle teksten, så legges den inn automatisk.


Sum må legges inn og vi anbefaler at du alltid legger inn fakturanummer. Dette hjelper systemet med å lukke poster korrekt.


Du kan velge om du ønsker å lagre etter hvert bilagsnummer eller om du fører flere bilag før du lagrer.


Når du så kommer på neste linje kan du velge å øke verdien i forrige linje med en ved å trykke «+ Enter». Dersom du ønsker å kopiere verdien fra forrige linje trykker du Enter og dersom du ønsker å snu verdien på beløpet kan du trykke «- Enter»