Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Forklaring til bilagsregistreringsbildet

Bildet for bilagregistrering er trolig den delen av regnskapsprogrammet som blir mest brukt, det er derfor lagt stor vekt på at dette bildet skal være brukervennlig og effektivt. Du finner hurtigtaster for de fleste funksjoner, og knappene i verktøylinjen blir beskrevet i et informasjonsfelt under knappene.

Menyvalg – Registrere – Bilagsregistrering

Vi viser her de ulike knappene.

1 Hjem.png 

Forklaring til knappene:

 

Blank ut: Tømmer bilagsregistreringsbildet for posteringer.

Korrigering bilag [Professional og Enterprise]: Gir tilgang til å åpne eksisterende bilag for korrigering. Det eksisterende bilaget blir kreditert (vil vise i forespørsler o.l. med grå skrift), og systemet foreslår nytt bilagsnummer. Mer info her.

Behandle EHF/E2B faktura: Elektroniske faktura som er hentet ned kan hentes frem her og behandles i bilagsregistrering.

Lagre og bokfør: Lagrer de bilagspostene som er registrert i bildet.

Sett inn linje: Gir tilgang til å sette inn en linje mellom andre. Klikk på linjen som den nye linjen skal settes inn over, og klikk så på Sett inn linje.

Fjern linje: Sletter aktiv linje.

Nettofelt: Ved å aktivere denne knappen settes det inn en kolonne for Netto. Du kan så hake av i dette feltet dersom beløpet du registrerer inn er et nettobeløp. 

Reskontro [Standard, Professional og Enterprise]: Post-mot-postavmerking. Knappen blir aktiv når du har tastet inn et kunde- eller leverandørnr. Trykk knappen, eller F12, for å få tilgang til å velge motpost for den posteringen som skal utføres. Se mer om post-mot-postavmerking i eget avsnitt.

Remittering [Standard, Professional og Enterprise]: Gir tilgang til å registrere en post til Remittering. Les mer om remittering i avsnittet Remittering.

Kalkulator: Trykker du på denne knappen får du opp en kalkulator som du kan benytte.

Smart bokføring: Gjelder inngående faktura. En veiviser som henter postering/motkonto fra forrige gang du bokførte mot samme leverandør slik at du slipper å taste det på nytt. Les mer om Smart bokføring her.

Importer kontoutskrift: Gir deg muligheten til å lese inn kontoutskrift på csv-format fra banken din og bokføre posteringene direkte. 

Modus: Et modus er et oppsett for registreringsbildet. Modusen bestemmer hvilke felter/kolonner som viser, og rekkefølgen på disse. Det finnes tre standardmodus (Standard, Debet/Kredit og Fortløpende). Det varierer fra versjon til versjon hvilke som er tilgjengelige, og om det er tilgang til å sette opp egne modus. Se her hvordan du kan gjøre endringer på modus.

Bilagsserie: Her velger du hvilken nummerserie bilagene skal bokføres i. Systemet foreslår neste ledige bilagsnummer ut fra valgt Bilagsserie. Se Nummerserier under Faste register for forklaring til oppsett av nummerserier.

 

Vis

2 Vis.png

Agiowizard ved betaling i valuta: Dersom du har denne på vil du få opp en wizard/veiviser for valutaposteringer når du fører betalinger i valuta. Wizarden er på når den har en annen farge enn bakgrunnen (som f.eks her der den er oransje). Se senere avsnitt i denne artikkelen om føring i valuta for mer informasjon.

Tastaturtips: Dersom denne er på vil du få opp tastaturtips (tips til hurtigtaster) nede til høyre i registreringsbildet.

Vis Infotjenester: Er denne på vil du få opp et bilde av Infotjenester sin opppslagsfunksjon som nå ligger integrert i programmet der du kan skrive inn stikkord om hva du ønsker mer informasjon om.

 

Rediger

3 Rediger.png

Forklaring til knappene:

De fleste knappene her er forklart under Hjem. De andre er:

Overfør til anleggsregister [Enterprise]: Overfører dataene på linjen til Anleggsregisteret, slik at du enkelt kan registrere en ny oppføring der.

Modus/innstillinger: Her kan du opprette egne bilagsregistreringsmodus ved å redigere på eksisterende, og du kan redigere på dine egne bilagsregistreringsmodus. Se denne artikkelen for videre forklaring.  

 

Verktøy

4 Verktøy.png

Forklaring til knappene:

De fleste knappene her er forklart under Hjem. De andre er:

Sett inn differanse: Denne knappen er aktiv i Sum-feltet. Trykker du på denne setter systemet inn differansen av resten av postene i bilaget i sum.

Konverter til bruttobeløp: Dersom du har lagt inn et beløp i sum-feltet, og trykker denne knappen, vil systemet oppjustere beløpet til bruttobeløp, ut fra momskoden på kontoen på linjen. Du skal alltid benytte bruttobeløp når du fører med momskode.

Periodisering: Gir tilgang til å periodisere beløpet ut over et utvalg perioder i år og neste år. Se avsnittet Periodisering for videre forklaring.

Dokumenter: Dersom du aktiverer denne knappen får du tilgang til å registrere dokumenter tilknyttet bilaget. Se artikkelen Bilagsføring med skannet dokument for mer informasjon om dette.

Dokumenter - verktøy: Denne funksjonen blir aktiv dersom du har aktivert knappen Dokumenter. Se artikkelen Bilagsføring med skannet dokument for mer informasjon om dette.

Søk celle: Når du har skrevet noe i et felt kan du markere dette feltet og trykke på Søk celle, så vil det du har søkt etter slås opp i Infotjenester og du kan lese mer der.

 

Hjelp

5 Hjelp.png

Forklaring til knappene:

Oppslag innstillinger: Dersom du er en registrert bruker av Infotjenester, kan du ved å legge inn brukernavn og passord få tilgang til den eventuelle ekstrafunksjonaliteten som er knyttet til denne brukeren. Du har uansett standard tilgang til oppslagsverket Infotjenester uten å legge noe inn her. Er du registrert bruker av Sticos, velger du Sticos og legger inn brukernavn og passord.

 

Fil

6 Fil.png

Forklaring til knappene:

De fleste knappene her er forklart under Hjem. De andre er:

Kladd [Enterprise]: Ved hjelp av denne funksjonen kan du lagre et bilag som kladd, dette forutsetter lisens på Enterprise-pakken. Les mer her.