Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Innstillinger for mva

Innstillinger for sats og konto ved føring av mva.

Innstillingene for mva (sats og konti) finner du på Faste register - Klient/System - Systeminnstillinger.

1_mva_systeminnstillinger.png

Her må du kontrollere at gjeldende satser er på plass, og at det finnes et korrekt kontooppsett for alle mva-satser. Dersom du legger inn et kontonummer her, må du i tillegg passe på at kontoen finnes i systemet (Faste register - Hovedbok). Når du oppretter en ny klient, og leser inn standard kontoplan, vil disse feltene bli fylt ut automatisk.

NB: Gjør aldri endringer på kontoinnstillingene etter at du har begynt å føre på en klient. Kontakt eventuelt support@unimicro.no for spørsmål. Legg merke til at for f.eks. utgående mva høy sats så finnes det tre konti. Det er en mva-konto og to grunnlagskonti. Du kan ikke ha samme konto på flere steder i innstillingene. Det vil gi differanser.

Dersom du har ført bilag med feil i mva-sats så må du huske å korrigere bilagene etter at du eventuelt har korrigert satsen. Dersom du har fakturert med feil sats må du kreditere fakturaene FØR du endrer sats, og så registrere nye faktura etter at du har endret sats.