Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Skattemelding for mva - korreksjoner og endringer

Frem til og med 2021 kunne du levere endringsmeldinger, eller tilleggsmeldinger, til mva-meldingen. Fra og med 1.termin 2022 er det ikke lenger mulighet for å levere tillegg. Ved endringer så må du levere hele mva-meldingen på nytt.

OBS: All mva på tidligere år, inklusive korreksjoner, skal leveres på den tidligere løsningen. Husk derfor å kjøre nytt mva-oppgjør på 2021 etter eventuelle korreksjoner, og husk å levere tilleggsmelding på 2021. Du vil derfor se at du har knappen Lever til altinn tilgjengelig på 2021, men ikke på 2022.

Vi tar forbehold om at bilder av rapporter og skjermbilder kan ha endret seg noe fra denne hjelpeteksten ble laget og  til den versjonen du har. Det pågår utvikling på dette fortløpende. Prinsippet skal likevel være det samme.

Skattemeldingen for mva fra 1.termin 2022 fungerer slik at det er siste mva-melding som gjelder. Skal du gjøre endringer må du altså levere hele meldingen på nytt. Det er også slik at dersom du f.eks. først har levert mva-melding for en termin fra systemet, og så etterpå går i portalen på skatteetaten.no og leverer mva for samme termin der, så er det kun det som er levert fra portalen som regnes som levert fra skatteetatens side. (Det samme om det hadde vært omvendt: leverer du først fra portalen, og så fra systemet, så er det den siste, altså den som er levert fra systemet, som gjelder.)

Dette betyr at dersom du skal levere endringer for en termin, så må du først slette mva-oppgjøret, og så kan du kjøre det på nytt.

For å slette et oppgjør, gå på Periodiske rutiner - Mva oppgjør. Bla til det mva-oppgjøret som skal slettes. Du ser at det har staus Kjørt, og at det er den terminen du skal slette:

1_slett.jpg

Velg Rediger - Slett:

2_slett.jpg

Svar Ja på at du vil slette meldingen:

3_slett.jpg

Etterpå vil kjøringen ha fått status slettet:

4_slett.jpg

Du vil fremdeles se tallene som var i mva-meldingen, og du kan se tilbakemeldingen fra skatteetaten (dersom meldingen var sendt inn).

Gjør den endringene du skal, dersom de ikke alt er bokført.

For å kjøre mva-oppgjøret på nytt, gå til det siste momsoppgjøret, som skal være et som ikke er kjørt ennå. Velg korrekt termin i feltet Omsetning til og med, og kjør det på vanlig måte:

5_slett.jpg

Hva du må være oppmerksom på ved korreksjoner bakover i tid:

Mva-oppgjøret i Unimicro V3 fungerer fremdeles slik at dersom du fører mva på tidligere mva-terminer du alt har tatt mva-oppgjør på, så vil dette bli med på neste mva-oppgjør. På denne måten sikrer du alltid at all mva er rapportert.

Siden oppgjøret tar med all mva frem til og med den perioden du kjører oppgjør for, så er det også regler for sletting av mva-oppgjør. Dersom du vil levere mva-melding på nytt for 1.termin f.eks. etter at også 2. og 3. termin er kjørt og levert, så må du slette bakover. Du må først slette oppgjøret for 3.termin, så må du slette for 2. termin og så kan du slette 1.termin. Dersom du prøver å slette et mva-oppgjør, når det finnes kjørte mva-oppgjør for senere terminer, vil du få denne meldingen:

6_slett.jpg

Du må selvsagt også huske å kjøre mva-oppgør for alle tre terminene på nytt, og levere mva-meldingen. Kjør da 1.termin først, så andre og så tredje.

 

Hva sier Skatteetaten om korreksjoner bakover i tid:

Skatteetaten har i informasjonsmøter med systemleverandørene signalisert at de helst vil ha korreksjoner på den perioden der den hører til. De sier at så langt det lar seg gjøre ønsker de at låste perioder låses opp, så føres posten der, og så vil de ha nytt mva-oppgjør for den terminen. Dersom du ikke ønsker å låse opp igjen perioden, så kan du føre posten på en senere regnskapsperiode, men datoen må være i den terminen der mva hører til, altså faktisk fakturadato. Igjen ønsker de nytt mva-oppgjør for terminen det gjelder.

Uni Micro har derfor spurt Skatteetaten direkte, om vi da må gå bort fra funksjonen med at mva-oppgjøret alltid tar med all uoppgjort mva frem til og med valgte termin. Vi fikk da til svar at det ikke er nødvendig. Det vil fungere fint å levere med poster fra tidligere terminer, men ved kontroll må du da levere SAF-T fil for alle involverte regnskapsperioder, og forklare hvilke bilag det gjelder.

 

Tilbake til gjennomgang av valideringsavvik

Tilbake til Skattemelding for mva fra 1.termin 2022