Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Skattemelding for mva - rettigheter i Altinn

Dette må være på plass før du kan levere Skattemelding for mva fra 1.termin 2022.

For skattemelding mva trenger du ikke lenger registrere datasystem, og legge inn systemid og passord i altinn-innstillingene. Det eneste som må være på plass er korrekt organisasjonsnummer for firmaet på Faste register -  Klient/System. (Ikke fjern innstillingene i Altinn oversikt, for a-meldingen o.l. benytter fortsatt systemid/passord.)

I tillegg er det nå dine rettigheter for firmaet som bestemmer om du får levert mva-meldingen eller ikke. Når du skal levere skattemelding for mva, må du som person logge på id-porten/altinn fra programmet. For å få levert må du altså ha korrekte tilganger for organisasjonsnummeret.

Dersom du vil gjennomføre hele prosessen med å sende inn mva-meldingen, må du ha en eller flere av disse rollene for det organisasjonsnummeret du skal levere for:

  • Begrenset signeringsrett
  • Kontaktperson NUF
  • Regnskapsfører med signeringsrett

Dersom du har en av disse rollene, kan du altså både fylle ut og fullføre innsendingen samtidig.

Dersom du derimot kun har en eller flere av rollene nedenfor for det organisasjonsnummeret du skal levere for, må en annen bruker (som har rettigheter nevnt ovenfor) logge inn i V3 senere for å fullføre innsendingen.

Dersom du har en av disse rollene kan du fylle ut mva-meldingen, men ikke sende inn:

  • Ansvarlig revisor
  • Regnskapsmedarbeider
  • Regnskapsfører uten signeringsrett
  • Revisormedarbeider

Mer informasjon på altinn: https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

 

Tilbake til gjennomgang av leveringsprosessen

Tilbake til Skattemelding for mva fra 1.termin 2022