Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Levere skattemelding for mva - flyten

Dette er en gjennomgang av selve leveringsprosessen for Skattemelding for mva, som gjelder fra 1.termin 2022.

Denne funksjonen er tilgjengelig fra versjon 3.70.33 eller høyere.

 

 

Vi tar forbehold om at bilder av rapporter og skjermbilder kan ha endret seg noe fra denne hjelpeteksten ble laget og  til den versjonen du har. Det pågår utvikling på dette fortløpende. Prinsippet skal likevel være det samme.

 

Siden alt skal utføres fra systemet, er det litt flere steg som skal gjennomføres ved levering. Det kan virke som veldig mye jobb, men dersom du ikke får problemer med pålogging eller validering, skal du bare kunne klikke deg kjapt gjennom stegene. De ulike stegene er blå linker som du klikker på. Etter hvert som du fullfører et steg, blir neste tilgjengelig.

Dette er organisert i bildet «MVA meldingen» til høyre i momsoppgjørsbildet:

enkel_melding_før_oppgjør.jpg

 

Før du starter leveringen:

Før du kan levere mva-meldingen, må du kjøre oppgjøret. Benytt knappen Periodeavslutning. Inntil du har kjørt mva-oppgjøret, vil du ikke ha noen linker tilgjengelig i MVA meldingen-bildet:

1_meldingsflyt_før_oppgjør.jpg

Du må også ta stilling til om en eller flere av postene trenger en merknad. Dette må du ta stilling til etter at du har kjørt periodeavslutning, men før du oppretter melding. Se egen artikkel om merknader for utfyllende informasjon

 

Første steg: Opprett meldingen

Når periodeavslutningen er kjørt, får du opp valget «Opprett melding nå»

2_meldingsflyt_etter_oppgjør.jpg

Dersom du klikker «Opprett melding nå», vil systemet generere den xml-filen som skal sendes til altinn. Når det er gjort, skjer det to ting med visningen:

3_meldingsflyt_etter_opprett.jpg

  1. Linken endrer tekst til «Vis melding». Dersom du klikker den får du en enkel oppsummering av filen, og under arkfane XML kan du se innholdet i selve meldingen i xml.
  2. Du får opp neste steg i flyten.

 

Andre steg: Logg på ID-porten.

Klikk linken «Logg på ID-porten».

Din standard nettleser vil da bli åpnet, og du får opp påloggingsbildet for id-porten/altinn. Her må du logge på som deg selv, på samme måte som når du logger på altinn:

4_meldingsflyt_påloggingsbildet.jpg

Hvis du ikke får opp nettleseren for pålogging, gå ut av Unimicro V3 og prøv å kjøre som administrator når du skal levere. (Høyreklikk snarveien, og velg Kjør som administrator. Gå så inn og lever som mulig.) Dersom det ikke hjelper kan det være du har for gammel versjon av Windows. Her er en oversikt over systemkrav. I så fall, prøv fra en annen maskin, med nyere operativsystem. Om det fremdeles ikke kommer opp en nettleser, ta kontakt med support@unimicro.no, så kan du få en servicepack som skal rette opp i problemet.

 

Når du har logget på, vil du få opp teksten nedenfor i nettleseren. Lukk arkfanen, minimer nettleseren el.l, og gå tilbake til momsoppgjørsbildet i Unimicro V3.

5_meldingsflyt_pålogginet.jpg

Husk at du må ha rettigheter til å levere mva-meldingen. Se egen artikkel om hvilke rettigheter som trengs for utfyllende informasjon.

Når du er pålogget vil du se det nederst til venstre i momsoppgjørsbildet, og du vil ha fått frem neste steg i flyten:

6_meldingsflyt_pålogginet.jpg

7_meldingsflyt_valider.jpg

 

Tredje steg: Valider meldingen

Klikk «Valider meldingen». Systemet sender da dataene i mva-meldingen til en tjeneste hos skatteetaten.no som kontrollerer at det er gyldige data i meldingen. De kontrollerer satser, fortegn, merknader o.l.

Dersom alt er ok, vil valideringen vise Ingen avvik, og du kan gå videre til neste steg. Det vil da stå «Meldingen er validert med melding: ingen avvik». Du kan velge å klikke «Se valideringsresultat nå» dersom du ønsker å se at det står Ingen avvik.

8_meldingsflyt_validert.jpg

Dersom meldingen har avvik, må de først korrigeres før du kan sende inn meldingen. Se egen artikkel om avvik i valideringen for utfyllende informasjon.

 

Fjerde steg: Sende melding, så sant valideringen var uten avvik.

Velg Send melding nå. Dette laster opp meldingen til altinn. Du får så tilgang til neste steg: 

10_meldingsflyt_sendt.jpg

Og status nede i venstre hjørne vil vise at meldingen er sendt:

9_meldingsflyt_sendt.jpg

 

Femte steg: Fullfør utfylling

Klikk Fullfør utfylling. Du vil så få tilgang til neste steg:

11_meldingsflyt_fullført_utfyllingt.jpg

 

Sjette steg: Fullfør innsending

Dette steget signerer og fullfører leveringen av mva-meldingen. Klikk «Fullfør innsending», for å ferdigstille leveringen.

Dersom du ikke har signeringsrett, vil du ikke få gjennomført dette punktet. Se oversikt over rettigheter. Lukk i så fall bildet, åpne det igjen og la en person med signeringsrett velge «Fullfør innsending», slik at den brukeren kan fullføre innsendingen. (Denne personen kan selvsagt også logge på fra sin arbeidsstasjon, dersom personen har tilgang til regnskapsmodulen.)

Du får så tilgang til neste steg:

12_meldingsflyt_fullført_innsending.jpg

 

Syvende steg: Sjekk tilbakemelding
Det går gjerne et par minutter før tilbakemeldingen er klar. Dersom du klikker «Sjekk tilbakemelding nå» for raskt, får du denne meldingen:

13_meldingsflyt_tilb_ikke_klar.jpg

Du kan gjerne lukke bildet og gjøre noe annet mens du venter, men da vil du måtte logge på altinn/id-porten når du prøver «Sjekk tilbakemelding på nytt».

Når du har fått ned tilbakemeldingen, kan du velge «Vis tilbakemelding»:

14_meldingsflyt_tilb_klar.jpg

Tilbakemeldingen inneholder betalingsinformasjonen. På sikt er det planer om at du skal kunne opprette fakturamottak basert på den, men inntil videre må du notere deg informasjonen for betaling:

15_meldingsflyt_tilb.jpg

 

Tilbake til Skattemelding for mva fra 1.termin 2022