Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Filbehandling

Dersom du velger Ny fra fil i fakturamottaket, kommer du inn i filbehandlingsbildet. Dette er veldig likt filbehandlingen til Uni24Dokumentflyt, så en del av linkene her er til artikler som ligger under dokumentflyt.

Filbehandlingen gir også mulighet til å splitte eller slå sammen dokumenter (pdf-filer). Dersom du f.eks. har mottatt en faktura på 4 sider, og du gjerne skulle hatt den siste siden først for ocr-tolkens del. Denne forbehandlingen vil gjøre det lettere å registrere inngående faktura i fakturamottaket etterpå.  

Du finner filbehandlingen ved å velge Ny fra fil i det nye fakturamottaket. Bildet ser slik ut:

1a_dokumentbehandlingsbilde.png
 

I menylinjen øverst finner du de ulike funksjonene:

 • Opprett fakturamottak: Vil opprette et fakturamottak og legge til den filen som er markert i listen som dokument på fakturamottaket.
 • Opprett og gå til fakturamottak: Vil opprette et fakturamottak og legge til den filen som er markert i listen, og så lukke dokumentbehandlingen slik at du kan registrere direkte på fakturamottaket.
 • Gi nytt navn: Gir deg mulighet til å endre navnet på det dokumentet som er valgt i listen.
 • Slett: Vil slette filen som er markert i listen fra dokumentflyt permanent.
 • Legg i papirkurv: Vil legge dokumentet som er markert i listen i papirkurven til dokumentflyt.
 • Flytt: Gir mulighet til å flytte den filen som er markert til en mappe lokalt hos deg. Greit for f.eks. filer som ikke skal inn i fakturamottaket. Eventuelt kan du velge å flytte alle filer, men til forskjellige mapper ut fra hvordan de skal behandles videre. Når du velger flytt så vil du ikke se filen inne i dokumentflyt lenger (annet enn under Brukte filer)
  2_flytt.png
 • Kopier vil også la deg overføre filen til en mappe lokalt, men den vil fremdeles ligge igjen i listen over dokumenter i dokumentflyt.
 • Last opp fil vil la deg laste opp en lokal fil til dokumentflyt.
 • Slå sammen dokument vil la deg slå sammen dokumenter til et dokument.
 • Splitt dokument vil la deg splitte et dokument i to eller flere filer.
 • Scan dokument: Vil la deg scanne inn et dokument til filbehandlingen.
 • Innstillinger: Ulike innstillinger for dokumentbehandling, som f.eks. hvor mange dokumenter som maks skal vise i listen, og hvordan originaldokumenter skal merkes ved splitt eller sammenslåing.
 • Automatisk OCR-tolking: Vil aktivere ocr-tolken for klienten.
 • Tilbakestill visning vil sette alle innstillinger tilbake til standard.
 • Forhåndsvisning vil aktivere eller deaktivere forhåndsvisningsbildet.
 • Detaljer: Vil vise detaljer som filstørrelse og beskrivelse for filene i listen.
 • Store ikon: Vil vise store ikoner i listen over filer.
 • Miniatyrbilder: Vil vise miniatyrbilder i listen over filer.


I linjen under menylinjen kan du gjøre utvalg på hvilken kilde du ønsker å se filer fra, og hvilke filer som skal vise. Valgene er:

 • Oppdater/«piler i sirkel»: Vil oppdatere listen med eventuelle endringer (nye filer o.l.)
 • Uni24 Dokument: Vil vise filer klare for å hentes inn fra Uni24Dokumentflyt.
 • Lokal mappe: Vil vise filene som ligger i den mappen som er valgt i feltet til høyre for Lokal mappe.

Under menyvalgene finner du listen over tilgjengelige dokumenter. Hvilke dokumenter som viser er avhengig av de valgene som er gjort i linjen over. I tillegg har du valg på om du skal se detaljer (navn, dato, størrelse o.s.v.) eller store ikoner i listen. Dette valget finner du i menylinjen øverst.

I bildet til høyre ser du en forhåndsvisning av det dokumentet som er markert i listen til venstre. Du kan velge å fjerne forhåndsvisningsbildet (slå av knappen Forhåndsvisning i menylinjen øverst) og å sette det inn igjen. Du kan også velge å fristille forhåndsvisningsbildet o.l. Du finner videre forklaring til det her.