Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Filbehandling i Uni24 Dokumentflyt

Fra versjon 3.59 får du mulighet til å behandle filer fra dokumentflyt før du henter dem opp i f.eks. fakturamottaket. Dette muliggjør at du kan motta mange typer filer på dokumentflyt-adressen, og så kan du flytte dem til et annet sted før du starter å registrere inngående faktura i fakturamottak.

Filbehandlingen gir også mulighet til å splitte eller slå sammen dokumenter (pdf-filer). Dersom du f.eks. har mottatt en faktura på 4 sider, og du gjerne skulle hatt den siste siden først for ocr-tolkens del. Denne forbehandlingen vil gjøre det lettere å registrere inngående faktura i fakturamottaket etterpå.  

Du finner filbehandlingen ved å velge Dokumentflyt i Hovedmeny:

1_ikon.png

Du kommer da inn i Dokumentflyt. Velg Uni24, og velg knappen Filbehandling:

1_filbehandling.png

Bildet ser slik ut:

1_bildet_1.png
 

I menylinjen øverst finner du de ulike funksjonene:

 • Innstillinger: Ulike innstillinger for dokumentbehandling, som f.eks. hvor mange dokumenter som maks skal vise i listen, og hvordan originaldokumenter skal merkes ved splitt eller sammenslåing.
 • Gi nytt navn: Gir deg mulighet til å endre navnet på det dokumentet som er valgt i listen.
 • Slett: Vil slette filen som er markert i listen fra dokumentflyt permanent.
 • Legg i papirkurv: Vil legge dokumentet som er markert i listen i papirkurven til dokumentflyt.
 • Flytt: Gir mulighet til å flytte den filen som er markert til en mappe lokalt hos deg. Greit for f.eks. filer som ikke skal inn i fakturamottaket. Eventuelt kan du velge å flytte alle filer, men til forskjellige mapper ut fra hvordan de skal behandles videre. Når du velger flytt så vil du ikke se filen inne i dokumentflyt lenger (annet enn under Brukte filer)
  2_flytt.png
 • Kopier vil også la deg overføre filen til en mappe lokalt, men den vil fremdeles ligge igjen i listen over dokumenter i dokumentflyt.
 • Last opp fil vil la deg laste opp en lokal fil til dokumentflyt.
 • Slå sammen dokument vil la deg slå sammen dokumenter til et dokument.
 • Splitt dokument vil la deg splitte et dokument i to eller flere filer.
 • Tilbakestill visning vil sette alle innstillinger tilbake til standard.
 • Forhåndsvisning vil aktivere eller deaktivere forhåndsvisningsbildet.
 • Detaljer: Vil vise detaljer som filstørrelse og beskrivelse for filene i listen.
 • Store ikon: Vil vise store ikoner i listen over filer.
 • Miniatyrbilder: Vil vise miniatyrbilder i listen over filer.


I linjen under menylinjen kan du gjøre utvalg på hvilken kilde du ønsker å se filer fra, og hvilke filer som skal vise. Valgene er:

 • Oppdater/«piler i sirkel»: Vil oppdatere listen med eventuelle endringer (nye filer o.l.)
 • Sett status:
  • Sett klart til fakturamottak: overfører til fakturamottak under – vis klare
  • Sett brukt i fakturamottak: overfører til fakturamottak under – vis brukte
  • papirkurv
 • Alle filer: Vil vise alle filer i Dokumentflyt
 • Nye filer: Vil kun vise nye filer i Dokumentflyt
 • Brukte filer: Vil kun vise filer som er brukt i fakturamottak.
 • Papirkurv: Vil kun vise filer som er lagt i papirkurv. (Har du valgt å slette dokumentet så vil du ikke få det opp noe sted.)
 • Epost (@): Vil kun vise filer mottatt på e-post
 • Mobil (knapp med smarttelefon): Vil kun vise filer mottatt via mobilapp.
 • Alle kilder (knapp med skyer): Vil vise filer fra begge kilder


Under menyvalgene finner du listen over tilgjengelige dokumenter. Hvilke dokumenter som viser er avhengig av de valgene som er gjort i linjen over. I tillegg har du valg på om du skal se detaljer (navn, dato, størrelse o.s.v.) eller store ikoner i listen. Dette valget finner du i menylinjen øverst.

I bildet til høyre ser du en forhåndsvisning av det dokumentet som er markert i listen til venstre. Du kan velge å fjerne forhåndsvisningsbildet (slå av knappen Forhåndsvisning i menylinjen øverst) og å sette det inn igjen. Du kan også velge å fristille forhåndsvisningsbildet o.l. Du finner videre forklaring til det her.