Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Person og Roller

Denne funksjonen gir dere muligheten til å hente inn brukere til Fakturamottaket fra brukeradministrasjonen og ansattkortet. Brukerne kan knyttes til roller som igjen kan brukes for å tildele rettigheter.

Vi vil vise stegvis hvordan vi kan importere brukere og tildele dem til ulike roller.

Du finner Personer og Roller under Rediger i hovedmenylinjen til det nye fakturamottaket:

1_personerogroller.png

Ved første gangs oppstart ser bildet slik ut:

2_personerogroller.png

Her er en oversikt over personer og roller ved oppstart.

Importer

Knappen Importer vil la deg importere personer fra brukeradministrasjon og ansattkortet.

Programmet viser deg oversikt over personer fra brukeradministrasjonen og ansattkortet som kan importeres inn i fakturamottaket. Dere kan gjøre utvalg på hvem som skal være med på importen:

3_personerogroller.png 

Det er i tillegg mulig å importere personer med roller fra registeret de er oppført i. Dersom den ansatte er satt opp som salgsleder kan dette følge med ved å velge importer stillinger som rolle, dette gjelder også om brukere er medlem av en brukergruppe i brukeradministrasjonen og dere ønsker at denne gruppen skal følge med på importen.

4_personerogroller.png

 

OBS: Dersom du skal benytte Uni24 fakturamottak sammen med det nye fakturamottaket, så må brukernavnet være helt likt. Hvis personer i fakturamottaket opprettes/importerest basert på brukere i brukeradministrasjonen, og Uni24-brukere samtidig opprettes ved å kopiere lokal bruker så vil dette gå fint. Hvis du derimot oppretter personer i fakturamottaket direkte, eller importerer fra ansattregisteret, eller oppretter Uni24-brukere som ikke er basert på lokale brukere så må personnavnet i fakturamottaket og navnet på Uni24-brukeren være helt likt for at det skal fungere.


Tildele roller

Tildele roller og tilordne personer

Når personer og roller er opprettet kan personene, dersom de ikke har arvet rettighetene ved import, flyttes til ulike roller. Dette gjøres ved å markere personen og dra den over til den rollen som er riktig. På samme måte kan dere fra roller fra rollelisten til listen for tilordnede roller. Når nye brukere eller ansatte kommer til kan de på samme måte importeres og tildeles gruppene eller gruppene til tilhører.

5_personerogroller.png