Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Remittering på nytt format ISO20022

Fra november 2017 vil det for enkelte være påkrevd å remittere utenlandsbetalinger på et filformat etter kravene i ISO20022. For andre betalinger kan du fortsette å benytte vanlig Telepay eller BBS/Nets format.

 

Litt om endringene:

Endringer i innstillinger

I remitteringsinnstillingene (Periodiske rutiner – Remittering – Rediger – Innstillinger) har du et valg for ISO20022 i feltet Eksportformat. Velg dette formatet dersom du skal benytte dette formatet. Ellers benyttes samme innstillinger som for telepay.

1_innstillinger_1.png


Du får også valg på hvilket format filene skal eksporteres på ved eksport av remitteringsfil. Dette kan f.eks. være nyttig dersom du kun ønsker å eksportere remitteringsfiler til utland på det nye formatet:

2_innstillinger_eksport.png

På Faste register - Klient/System må du ha fylt ut feltet med din banks SWIFT-kode (også kalt BIC-kode):

2_innstillinger_klientsystem.png
 
Denne koden er påkrevd, også for innenlands-betalinger. Dersom opplysningen mangler vil du få denne feilmeldingen ved eksport av remitteringsfil:

4_feilmelding.png

På leverandør blir det to nye påkrevde felter for å få til remittering, i tillegg til de som finnes fra før. For å få til remittering med filer på ISO20022-format, så må leverandøren ha registrert både postnummer (dette gjelder også for utenlandske leverandører) og en gyldig landkode. Dersom det ikke finnes landkode på leverandøren vil systemet putte inn NO i filen.

5_leverandør.png

Det er ingen endringer på registrering av remitteringsposter, pass bare på at postnummer er med på betalingsposter til utland. Eksport av remitteringsfil skjer også som før.


Returfiler

Returfilen fra banken vil bli produsert på samme format som postene du sendte inn på. Alle filer plasseres i samme mappe lokalt, så klarer Unimicro V3 å finne formatet ved innlesing.


OBS: Du må nok sette opp en ny filsti/format for retufiler på ISO-formatet i nettbanken. Behold også den gamle stien, i tilfelle du får filer på begge formater. (Hva som må til, og hvordan du gjennomfører oppsettet vil variere fra nettbank til nettbank.)


Det som er nytt er at også mottaksreturen (kvittering på mottatte poster) kan leses når filen er på ISO20022-format. De må plasseres i samme mappe som returfilene.

Når du markerer en slik kvitteringsfil (pain002), så fil du få en forklarende tekst øverst i innlesingsbildet om at dette er en mottaksretur, og at postene ikke kan bokføres.
Aksepterte poster vil ha ACCP i kolonnen Status. Avviste poster vil ha en annen status. Dersom det finnes avviste poster vil du få et valg nederst i bildet om å nullstille de avviste postene. Så kan du korrigere det som er feil og eksportere på nytt.

6_retur.png
 
Når du har sett på mottaksreturen, og eventuelt nullstilt de postene du ønsker, så kan du velge den og velge OK. Filen blir da flyttet til Behandlet-mappen, på samme måte som returfiler.

Noen nye begreper:
Det er tre ulike navn på filene. Dersom du er i kontakt med banken kan du komme i kontakt med dem:
•    PAIN001 – filen som sendes til banken
•    PAIN002 – mottaksreturen/kvittering på åpne poster
•    CAMT54 – returfilen, som inneholder betalte poster for bokføring

 

Du finner mer informasjon om remittering her.