Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Kontoinndeling eller kontogrupper

Kontoinndeling, også kalt kontogrupper, er inndelingen av kontoplanen i resultat- og balanserapporter

Det er altså kontoinndelingen som bestemmer hvilke konti som er med i balansen, og hvilke som er i resultatet o.s.v.

Du finner kontoinndelingen på Forespørsel - Resultatrapportering:

kontoinndeling.png

Det er de inndelingene du finner her som er de valgene du får opp når du tar ut resultat- og balanserapporter.

Standard kontoinndeling blir i utgangspunktet lest inn når du importerer kontoplan ved oppretting av en klient, men kan også importeres i ettertid. Det gjør du ved hjelp av Import av kontoplan. Ta backup først, og husk å KUN sette hake for at du vil importere kontoinndeling.

Du kan også bygge opp dine egne kontoinndelinger, som kommer i tillegg til de systemdefinerte. Og du kan redigere på de systemdefinerte. Du finner informasjon om dette her. Husk alltid å ta backup før du redigerer på kontoinndelingen.