Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.67

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.66.33 til 3.67. Versjonen kommer i løpet av august.

(Dersom du har gått rett fra versjon 3.66.26 til 3.67, ta også en kikk på endringene til 3.66.33)

Felles:

 • Dokumentflyt: Mulighet for å få alle klienter i en visning. Dersom du har mange klienter og ønsker en rask oversikt over hvilke klienter det er nye dokumenter på, kan du velge listevisning på dokumentflyt i stedet. Gå inn på Dokumentflyt, og velg Fil - Listevisning. Neste gang du åpner dokumentflyt vil du da få en liste over alle klienter, med antall nye dokumenter. Ved å dobbeltklikke på den enkelte klient i listevisningen kommer du inn på dokumentflyten til den valgte klienten. Ønsker du å slå av listevisningen velger du Fil - Listevisning igjen.
 • Prosjekt (= prosjektordre) er nå en del av dimensjonshierarkiet. (Dette ligger som standard nederst.) Dette har kun betydning dersom du har Contracting, og gjør at du kan plassere hvordan du vil at f.eks. avdeling fra prosjektordre skal prioriteres på nye ordrelinjer i prosjektet. F.eks. kan du prioritere dimensjon fra prosjektordre høyere en dimensjon fra selger/ansatt. (V3-646)
 • Du får igjen opprettet nye dimensjoner (prosjekt, avdeling o.l.) ved hjelp av Opprett ny-knappen i søkebildet for dimensjoner.
 • Opplæringsfilmene har fått ny landingsside: https://support.unimicro.no/kundestotte/uni-okonomi-v3-videoer. En del utdaterte filmer er fjernet.
 • Autobank ocr:
  • Enkelte har problemer med at autobank-/innbetalingsfiler ikke blir lest inn på grunn av feil i rest-feltet på fakturaen. Du kan da velge at innbetalinger alltid skal føres. Det ligger i innstillingsbildet. Sett på hake for "Bokfør uavhengig av restsum". Innstillingen må settes per klient.
  • Du kan nå velge om bankkontonummeret på kunden skal oppdateres med bankkontonummeret betalingen har kommet fra. Valget ligger under Innstillinger inne på autobank, og heter "Overskriv giro med nytt". Innstillingen må settes per klient.
  • Autobank OCR støtter nå KID fra samlepurring.

 

Regnskap:

 • Ved lagring av bilag får du nå en link til bilaget i meldingen om hvilke bilag som er lagret. Linken tar deg til Forespørsel på bilag.
 • Avvikende regnskapsår
  • Ved avvikende regnskapsår får IB første dag i første periode som dato.
  • Periodiseringsfunksjonen skal også kunne benyttes ved avvikende regnskapsår.
 • Du får melding dersom du benytter mva i et bilag der leverandør er merket som avgifstfri.
 • Mva-oppgjør: Du får nå et valg på om du ønsker mulighet for periodelåsing ved kjøring av mva-oppgjør. Dersom det er hake på for "Vis periodelåsing etter kjøring" i bildet for mva oppgjør, så får du opp bildet for periodelåsing nå mva-oppgjøret er kjørt. OBS: Ikke benytt periodelåsing dersom du har Uni24 faktura eller Uni24 Regnskap tilknyttet klienten.
 • Nytt fakturamottak:
  • Fakturamottak på leverandører som er merket som avgiftsfri vil vise et prosent-tegn.
  • HTML-visningen av autofakt-faktura skal nå vise Rabatt 2
  • Ved bruk av en uni24-adresse (dokumentflyt) for inngående faktura, kan du nå velge om emne-feltet skal bli lagt inn som Merknad i fakturamottaket eller ikke. Du finner innstillingen for dette inne på Ny fra fil. Velg Rediger - Innstillinger - Fakturamottak. Sett på hake for Lagre e-post emne som merknad dersom du ønsker dette.
  • Problemet der du ikke fikk eksportere fra fakturamottak til Excel dersom Windows brukernavn inneholdt mellomrom er rettet.
 • Ny widget: Autobank siste utbetalinger. Den viser de 10 siste utbetalingene sendt via Direkte remittering via SFTP mot NETS.
 • Remittering:
  • Enkelte har opplevd problem med at det mangler noen tegn i filen, slik at den ikke gikk gjennom i nettbanken. Dette skyldes et usynlig tegn i navn eller adresse på leverandøren. Det viste seg å komme via enkelte inngående EHF-filer. Systemet skal nå ikke eksportere dette tegnet.
  • Postene skal lukkes på reskontro ved innlesing av returfil også når kontantrabatt er benyttet.
 • Remittering autobank (remittering via SFTP direkte til NETS):
  • BankID-dialogen kommer til slutt blant alle valgene, slik at dersom du avbryter underveis og starter på nytt så trenger du ikke oppgi ny bankid for hvert forsøk.
  • Temp-filer benyttes ikke lengre
 • Rapport:
  • Komprimert kontoutskrift skal nå fungere ved utvalg på dato
  • KID-feltet på rapporten Betalingsliste pr dato (ennå ikke sendt) er forlenget.
  • KID-feltet på rapporten Betalingsliste (tidligere kjøringer) er forlenget.
  • Betalingsdato-feltet i rapporten Utbetalingsliste pr bilag er forlenget.
  • Rapporten Anleggsmidler pr konto har fått flere utvalg. Blant annet kan du velge å kun vise påkostninger.
  • Prosjektrapport (tall for alle regnskapsår) har fått utvalg på kun å ta med aktive prosjekter, samt totalsum til slutt.
  • Økonomirapport gruppert pr dimensjon skal nå ta hensyn til utvalget på Alle år.
 • Du skal nå kunne forhåndsvise bestilling fra Historikk på Dimensjoner.
 • SAF-T-eksporten tar med alle perioder på bilag (periodisering).
 • Reise og utlegg: Du skal ikke få melding om Feil årstall ved remittering av en reise/utlegg der forskudd dekker utlegget.

 

Faktura:

 • Samlefakturering har nå fått mulighet for å periodisere inntekten. I det du har kjørt samlefakturering og kommer til valget om å enten forhåndsvise eller skrive ut kjøringen, får du et nytt valg for Periodisere inntekten. Klikk knappen med tre prikker for å periodisere mot ulike inntektskonti. Når du velger OK blir det postert et ekstra periodiseringsbilag.
 • I inkasso skal du få data i listen over korreksjoner.
 • Factoring til DnB:
  • Tar nå kun med varelinjen for hovedvaren ved bruk av komponentvarer.
  • Eksporterer valutakode NOK dersom kunden ikke er merket med valutakode.
  • Tar med betalingsbetingelser i filen.
 • Uni standard import oppdaterer når salgskontoen for avgiftspliktig salg høy sats dersom det finnes salgskonto i filen som importeres.
 • Ved bokføring av kreditnota får bilagsteksten nå teksten "Kreditnota nr.x", i stedet for "Faktura nr.x".
 • Du skal nå kunne forhåndsvise bestilling fra Historikk inne på Dimensjoner
 • Sending av SMS fra kundekortet skal nå fjerne mellomrom i mobilnummer (slik melding blir sendt ok), og ellers gi feilmelding dersom det er feil i mobilnummeret.
 • Rapport:
  • Purreblankett pr jobbnr skal ikke lenger gi ActiveReportLog-feil.
  • Forfalte, ubetalte faktura har fått større sum-felt for Mva, for å unngå forskyvning.
  • Plukkliste levering (fra leveringsbildet) har fått felt for fritekst.
  • Contracting faktura skal nå vise korrekt sats for lav sats.
  • Fakturajournal (kun factoring) tar nå hensyn til kjede. Viser kjeden/hovedkontorets opplysninger.
  • Purreblankett pr jobnr har fått utvalg på hvem som skal stå som referanse på purringen: pålogget bruker (Signatur ) eller vår referanse fra faktura (Vår referanse)
  • Ny purreblankett Purrebankett tilpasset epost vår ref fra faktura.
 • Lager:
  • Du får ikke lenger lagre dersom du ikke har lisenser nok (for å forhindre manglende lagertransaksjoner på grunn av manglende tilgang).
  • Eksport av lagerutvalg til Excel fra Administrere lager - Lagertelling gir nå to desimaler i antall.
  • Oppstartskontrollen fjerner mellomrom først eller sist i varenummer. Dette for å unngå lagerproblemer.
 • Nettbutikk:
  • Grensesnittet for plugin webkampanje er optimalisert for å bedre kunne takle store datamengder.
  • Mulighet for å sette datobegrensing for opplasting av ordre. Du finner feltet "Ikke last opp ordre opprettet før" i innstillingene for nettbutikk.
 • Sending av tilbud/ordre faktura pr e-post: Utskriftstatus skal ikke bli Sendt pr e-post, dersom sendingen feilet. Dette gjelder vel og merke kun dersom forsendelsen feiler så lenge Uni Økonomi V3 sin programkode er involvert (feilmelding pga feil e-postoppsett el.l.). Dersom sendingen feiler fordi e-postadressen er ugyldig/ikke finnes hos mottaker, så vil utskriftstatusen fremdeles være Sendt pr e-post.
  Summeringene i E2B filer skal nå håndtere bruk av komponentvarer i fakturaen.

 

Lønn:

 • Nytt valg for Arbeidstidsordning på stilling (Andre skift/turnusordninger). OBS! Må ikke benyttes før august. Først da vil a-ordningen kunne ta imot opplysningen.
 • Stillingskode viser som påkrevd felt for type Frilanser. (Dette ble påkrevd i løpet av våren.)
 • Du kan levere digital inntektsmelding fra lønnsmodulen. OBS ingen tall eller datoer foreslås. Alt må tastes inn.

 

Butikk:

 • En rekke forbedringer rundt påkrevd logging, som forbedrer ytelse.
 • Overføring fra ordre til registreringsbildet i butikk skal ikke lengre åpne registreringsbildet en ekstra gang.
 • Bedre feilhåndtering/feilmeldinger ved bruk av terminal med protokoll BoposF1.
 • Du kan merke en kasse med at den ikke har kasseskuff, på Faste register - Kasseregister. Dette for å unngå at systemet henger i vente på at skuffen (som ikke er der) skal lukkes. Dette gjelder enkelte kvitteringsskrivere.

 

Contracting:

 • Under Inngående faktura i Prosjektordre er visningen endret, blant annet for å forbedre sorteringsfunksjonen.
 • Prosjekt/prosjektordre er en del av dimensjonshierarkiet.
 • Krediterte eller slettede faktura fra fakturamottak skal ikke lenger vise under Inngående faktura i Prosjektordre. Dette vil kun gjelde nye registreringer. (Det har ikke tilbakevirkende kraft.)
 • Dersom du fjerner ordrereferanse fra et fakturamottak blir også den eksterne fakturaen oppdatert, slik at visningen i Prosjektordre blir korrekt. Bruk valget Nullstill verdi nederst i smartsøket når du taster inn 0 i feltet.

 

Abonnement:

 • Samlefakturering (= fakturering av abonnement) har nå fått mulighet for å periodisere inntekten. I det du har kjørt samlefakturering og kommer til valget om å enten forhåndsvise eller skrive ut kjøringen, får du et nytt valg for Periodisere inntekten. Klikk knappen med tre prikker for å periodisere mot ulike inntektskonti. Når du velger OK blir det postert et ekstra periodiseringsbilag.

 

Uni24:

 • Synkronisering av ledelsesinfo skal ha mer automatisk regenerering av data.