Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kjedefakturering

Dersom du har en kunde som bestiller varer selv, men fakturaen skal gå direkte til et kjedekontor kan kjedefakturering være løsningen.

Ved kjedefakturering, kan du sende fakturaer på flere måter:

  • Pr. post
  • E-post
  • EHF og E2b
  • eFaktura

Både mottaker av varene og mottaker av faktura må opprettes som kunder i Unimicro V3. 

Uavhengig av oppsett under, så er det viktig å vite at selv om fakturaen utstedes i kjedekontorets navn, så er det varemottakskunden det blir reskontroført på i regnskapet.

Kjedefakturering per Postutsendelse:

Vi har her opprettet to kunder; en butikk som varemottakskunde og et kjedekontor som regningsmottaker. Når man fakturerer per post er det kun i butikkens kundekort man legger inn informasjon. Gå til Kjede under arkfanen Andre opplysninger:

kjede 1.jpg

I denne fanen legger du til kundenummeret som tilhører Kjedekontoret.

Når det er gjort, må du velge hvilken Kjedebehandling som er gjeldende for den enkelte butikk:

  1. Alle faktura - da vil alle faktura uavhengig om det er en samlefaktura eller enkeltfaktura gå til kjedens hovedkontor.
  2. Bare samlefaktura - da vil kun samlefaktura sendes hovedkontoret, innbefatter også abonnement.
  3. Bare enkeltfaktura - da vil kun enkeltfaktura som ikke er laget i samlefaktureringsrutinen sendes hovedkontoret.
  4. Ingen verdi – da vil faktura sendes kunden

Trykk deretter Lagre.

Denne butikken/kunden er nå satt opp med funksjonen Kjedefakturering.


Når du da lager en ordre vil den bli adressert til varemottaker, mens faktura vil (avhengig av valg ovenfor) gå til kjedekontoret.
Når du lager ordre til kunden og fakturerer denne kommer leveringsadressen til kunden med på fakturaen til kjedekontoret:

kjede 2.jpg
Dersom du fakturerer kunden direkte får du opp melding om at kunden er kjedet og navnet endrer seg til Kjedens navn:

kjede 3.jpg

 

Kjedefakturering pr. E-post

I tillegg til innstillingene som er beskrevet ovenfor, må du sette opp e-post adressen til kjedens hovedkontor på kundekortet til hver butikk i kjeden. 

Stå på kundekortet, velg arkfanen Adresse -  Legg inn E-post adressen til kjedens hovedkontor - Lagre.

kjede 4_1.jpg

Resultat: Faktura per E-post vil nå sendes kjedens Hovedkontor.

 

Kjedefakturering per EHF/E2B

Har du ikke tidligere satt opp innstillingene for EHF eller E2B, må dette gjøres først.

I tillegg til innstillingene som er beskrevet ovenfor, må du i kundekortet sette opp systemet slik at faktura sendes per EHF/ E2B til Kjedens Hovedkontor.

Gå til Hovedkontorets kundekort og klikk deg inn i arkfanen EHF/ E2B faktura. Her velger man om man vil benytte seg av EHF eller E2B. Lagre. 

kjede 5.jpg

Resultat: Faktura til kjedekontoret vil nå sendes per EHF/E2B.

 

Kjedefakturering per eFaktura:

For å sende eFaktura må du først ha lisens på dette og avtale med banken/Mastercard Payments.

Det er da kjedekontoret som må ha innstillinger for efaktura. Merk at eFaktura kun kan brukes mot privatkunder.

kjede 6.jpg

Resultat: Faktura til kjedekontoret vil nå sendes per eFaktura.