Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

eFaktura

eFaktura er en tilleggsmodul til fakturamodulen. Denne modulen benyttes for å benytte eFaktura-funksjonen mot privatkunder. Altså slik at din kunde får faktura fra deg som eFaktura i nettbanken.

Fra desember 2021 måtte alle som benytter eFaktura over på eFaktura 2.0 for den delen av eFaktura som gjelder på- og avmelding ev kunder. eFaktura 2.0 kalles også «Automatisk eFaktura» / «Alltid e-Faktura» / «Ja takk til alle». Du må ha versjon 3.70.36 (eller sp til tidligere versjoner) for å ha tilgang til dette.

For utveksling av fakturainformasjon benytter Unimicro V3 fortsatt filutveksling via FTP til Nets.

Fordeler med og forutsetninger for eFaktura - en forklaring til hva eFaktura er og hvilke fordeler det kan ha å benytte denne funksjonen

Oppsett og innstillinger for bruk av eFaktura - forklaring til innstillinger for eFaktura og filutveksling med NETS

eFakturabildet - forklaring til de ulike arkfanene i efakturabildet

På- og avmelding av kunder - eFaktura 2.0.

Filer i eFakturaløpet - forklaring til de ulike filtypene

Gjennomgang av eFaktura - forklaring til innlesing av av/påmeldingsfiler, eksport av eFakturafiler til NETS, o.s.v. Dette er altså en rutinebeskrivelse for bruk av eFaktura.

Feilmeldinger i eFaktura - forklaring til feilkoder fra BBS/NETS

eFaktura

eFaktura 2.0 - Kontroller kunder Mer
Forskjellen mellom eFaktura og EHF eller e2b Mer
Feilmeldinger i eFaktura Mer
Gjennomgang av eFaktura Mer
eFakturabildet Mer
Filer i eFakturaløpet Mer
Oppsett og innstillinger for bruk av eFaktura Mer
eFaktura - fordeler og forutsetninger Mer