Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Prisjustering

Denne rutinen brukes til å endre prisen på varene. Ved hjelp av denne rutinen kan du velge hvilke varer, varegrupper, leverandører eller valutakurser du vil endre prisen på.
Menyvalg: Faste register – Vareregister - Prisjustering

NB! Vi anbefaler at du alltid tar en backup før du utfører prisjustering.

1 utvalg_3.png

Valgene i første bilde bestemmer hvilke varer som skal prisjusteres og om leverandørprisene (på Leverandør-arket på Varekortet) skal oppdateres. Ulike kombinasjoner av valg på høyre side og valg på venstre side vil gi ulike resultat.

Varenr: Velg et varenr prisen skal justeres for.
Varegruppe: Velg en varegruppe prisen skal justeres for.
Leverandør: Dette valget gjør at prisene på alle varer som har denne leverandøren registrert på arket Leverandør på varekortet vil bli justert.
Fra fil: Henter varene som skal prisjusteres fra fil. Les mer om funksjonen her.
Valuta: Prisjusterer varer i spesifikk valuta. Se egen artikkel om det her.
Oppdater leverandørpriser: Hak av for om prisene som ligger på arket Leverandør på Varekortet også skal justeres. Dersom du også haker av for Bare standardleverandør, er det bare prisen på den leverandøren som er spesifisert som standard som får prisen oppdatert.
Ikke oppdater varekort: Hak av for dette dersom det bare er prisen på Leverandør på Varekortet som skal oppdateres.

Når du har gjort ditt utvalg, trykk Neste.


2 type.png


I dette bildet velger du hvordan du vil prisjustere denne varen. Først må du angi hvilken verdi du vil justere. (Innpris, utpris, pris 2, pris 3 osv.). I neste felt velger du hvordan du vil justere prisen, prosentvis, kroner eller at du rett og slett angir ny verdi. Endringen skriver du inn i feltet Endring.


Avrunding

Dersom du haker av for denne kan du velge blant de ulike avrundingstypene dine. Disse kan du sette opp ved å lese artikkelen om Avrundingstyper. Klikk Utfør for å utføre prisjusteringen.

Du kan med fordel teste ut prisjustering på en enkelt vare først, så ser du at resultatet blir slik du hadde tenkt deg. Vi gjør oppmerksom på at dersom ikke oppsettet på varen er korrekt i utgangspunktet, så kan prisjustering gi uventede resultater. F.eks. dersom dere bare har importert innpris og utpris uten å legge inn Påslag eller Avanse kan en prisjustering ende opp med lik Inn- og Utpris.