Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Lønnsposter

For at en ansatt skal få lønn en periode, så må det registreres lønnsposter.

Du kan registrere inn lønnsposter på mange ulike vis:

Dersom din bedrift kommer inn under reglene for ambulerende virksomhet når det gjelder arbeidsgiveravgift må du huske kommunenummer på de lønnspostene som det skal beregnes arbeidsgiveravgift av.

Dersom det er oppstart midt i året, og du vil ha med lønnshistorikk fra et annet system, så må det registreres som lønnsposter på en egen lønnskjøring.

Registrere lønnsposter

Registrere lønnshistorikk Mer
Registrere lønnsposter Mer